För dig som träffar drabbade familjer i din yrkesroll

På de här sidorna har vi samlat information till dig som jobbar inom vården och som möter föräldrar och anhöriga som har förlorat ett litet barn. Informationen vänder sig också till andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med drabbade familjer, som till exempel präster, begravningsbyråer och försäkringsbolag. 

I webbshoppen kan du gratis beställa våra foldrar:

”Om Spädbarnsfonden”
Foldern informerar om vår verksamhet, våra stödgrupper, våra fonder och vårt arbetssätt.

”Till dig som förlorat ditt barn”
Foldern är skriven av mammor och pappor som också har förlorat ett barn och delar här med sig av sina erfarenheter.
Foldern finns på engelska, somaliska, arabiska, farsi/persiska, sorani, dari.

Du kan även köpa Cubitus baby, ett hjälpmedel som ser ut som en liten babykorg som gör det lättare för föräldrar att ta hem barnet. Hjälpmedlet har utvecklats för att underlätta en värdig vård för föräldrar som mist ett litet barn.

Föreläsningar
Vi har många erfarna talare och specialister knutna till föreningen och vi anordnar ett flertal mycket uppskattade seminarier på olika platser i Sverige varje år.

Läs mer om våra föreläsningar

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett e-mail så svarar vi så fort vi kan! Varma hälsningar Spädbarnsfonden

Not readable? Change text.
0

Start typing and press Enter to search