Forskning

De senaste 20 åren har antalet spädbarn som dör inte minskat. Det vill vi göra något åt. Vi stödjer forskning som tar fram kunskap för att förhindra att fler ofödda och nyfödda barn dör i späd ålder. Vi stödjer även forskning kring omhändertagandet av drabbade föräldrar och anhöriga.

Forskningsrapporter

Vetenskapliga artiklar och nya rön.

Fakta och statistik

Det finns flera orsaker till att barn dör.

Sök Stipendium

Ansök senast 31 augusti.

0

Start typing and press Enter to search