Sök stipendium från Spädbarnsfondens forskningsfond

Forskningsfonden

Spädbarnsfonden ser det som en viktig uppgift att stötta forskning om spädbarns hälsa eller spädbarnsdöd. Spädbarnsfonden samlar in medel till forskning genom en forskningsfond. De bidrag som skänks till forskningsfonden går till forskning som tar fram kunskap för att förhindra att ofödda och nyfödda barn dör. Medel ur forskningsfonden går även till forskning för att förbättra bemötandet av drabbade föräldrar och kan ha ett medicinskt perspektiv såväl som ett omvårdnadsperspektiv.

Sök stipendium

Den som önskar söka ett forskningsbidrag från Spädbarnsfondens forskningsfond skickar in en ansökan till kansliet, via e-post. Spädbarnsfondens forskningsnämnd bestående av andra forskare ger en rekommendation till styrelsen som beslutar om tilldelade stipendier.

Godkända stipendiater kan bli ombedda att delge Spädbarnsfondens medlemmar sina forskningsresultat. Det kan till exempel ske genom att hålla en föreläsning vid ett årsmöte eller skriva en artikel i medlemstidningen Magasinet.

Ansökan måste inkomma senast 31 augusti.

 

Ladda hem ansökan här

Ladda hem kontrakt här

0

Start typing and press Enter to search