Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Spädbarnsfondens verksamhet. Styrelsens uppgift är att strategiskt leda Spädbarnsfondens verksamhet i frågor som berör finansiering, framtids- och strategifrågor samt samarbete med andra aktörer och organisationer.

 • Sofia Säterskog
  Sofia Säterskog Vice ordförande. Tjänsteman, Stockholm.

  Andra beskriver mig ofta som engagerad, operativ och noggrann. Jag arbetar för att antalet dödfödda barn och ska minska under kommande år. Det är oväntat att dödstalen i Sverige inte minskat på 20 år. Jag är övertygad om att Spädbarnsfonden kan vara med och bidra i arbetet för att färre barn dör i framtiden. Styrelseledamot sedan 2015.

 • Marie Ganters
  Marie Ganters Ledamot. Leg Barnmorska, Falun

  Jag ansvarar för stödverksamheten i Spädbarnsfonden och mitt mål är en fullt utbyggd verksamhet i hela landet. Arbeta för att lokala styrelser bildas i de olika distrikten. Mitt motto är att oavsett var man bor i landet ska man kunna erhålla det stöd man behöver. Styrelseledamot sedan 2014.

 • Mari-Cristin Malm
  Mari-Cristin Malm Ledamot. Leg barnmorska, Lektor på Högskolan Dalarna

  Jag ärsammankallade för forskningsnämnden. Min viktigaste uppgift är uppmuntra forskning och förmedla aktuell vetenskaplig kunskap om orsaker och förbyggande av barns död, före eller efter födelsen samt bemötande av drabbade föräldrar och deras närstående. Målet med forskningen inom området är att bidra till minskning av andel barn som föds döda eller dör efter födelsen samt att drabbade familjer får adekvat vård och omsorg. Styrelseledamot sedan 2016.

 • Johan Öhman
  Johan Öhman Ordförande. Folkhälsochef i Kristinehamns kommun. Bor i Karlstad

  Mitt huvudfokus ligger på utbildning och utveckling. Att utbilda, både internt och externt, i frågor rörande spädbarnsdöd är en viktigt. Ju mer vi vet desto mer nytta kan vi göra. Ett annat av mina huvudområden är utveckling av verksamheten. Spädbarnsfonden som förening står inför många spännande utmaningar och att utveckla föreningen så att den når sin fulla potential är av yttersta vikt för att klara av dessa utmaningar.
  Styrelsemedlem sedan 2016.

 • Maria Karlsson Öhman
  Maria Karlsson Öhman Suppleant. Kursutvecklare och processledare MSB, Karlstad.

  Distriktssamordnare för Spädbarnsfonden Värmland. Förutom vår fina stödverksamhet och målet att färre barn ska dö så tror jag att utbildningsfrågorna är otroligt viktiga för Spädbarnsfonden. Att vi, genom riktade insatser kan utbilda de aktörer som träffar föräldrar, familjer och anhöriga i kris när ett litet barn dör är av största vikt. Min förhoppning är att vi genom god marknadsföring ska nå fram till aktörerna och på så vis kunna bidra till att fler drabbade får en likvärdig vård och ett bemötande som gör att de första stapplande stegen mot ett annat liv blir lite lättare att ta. Styrelseledamot sedan 2016.

 • Sara Wettergren
  Sara Wettergren Suppleant. VD för Hungerprojektet

  Sara har ett förflutet inom internationellt bistånd, bland annat som konsult för Världsbanken och Danida och har även arbetat med näringslivsutveckling i kommunal verksamhet samt som PR- och kommunikationskonsult.

 • Malin Asp
  Malin Asp Ledamot. Narkosläkare

  Malin är narkosläkare på Karolinska Sjukhuset i Huddinge och kommer i sitt arbete i kontakt med delar av förlossningsverksamheten. Malin vill bidra med ett  medicinskt och ett inifrån vården perspektiv. Hon brinner för utbildning av sjukvårdspersonal i att bemöta och omhänderta föräldrar som förlorat barn.

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett e-mail så svarar vi så fort vi kan! Varma hälsningar Spädbarnsfonden

Not readable? Change text.
0

Start typing and press Enter to search