Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Spädbarnsfondens verksamhet. Styrelsens uppgift är att strategiskt leda Spädbarnsfondens verksamhet i frågor som berör finansiering, framtids- och strategifrågor samt samarbete med andra aktörer och organisationer.

Valberedningen inför årsmötet 2018 består av Henrik Ahlstrand, Karin Larsdotter och Michel Östlund. Henrik Ahlstrand är sammankallande.

 • Sofia Säterskog
  Sofia Säterskog Vice ordförande

  Sofia är statsvetare och anställd som statlig tjänsteman. Hon har tidigare arbetat inom riksdagen. Styrelseledamot sedan 2015.

 • Marie Ganters
  Marie Ganters Ledamot

  Marie är barnmorska och chef för förlossningskliniken vid Falu lasarett. Marie har varit engagerad i Spädbarnsfonden i många år och i olika roller. Styrelseledamot sedan 2014.

 • Maria Karlsson Öhman
  Maria Karlsson Öhman Suppleant

  Maria har sin bakgrund inom pedagogik och har tidigare arbetat som lärare och utvecklingspedagog inom skolväsendet. Maria är kursutvecklare och processledare för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och utvecklar kurser och utbildningar inom området skydd mot olyckor. Maria är distriktsamordnare för Spädbarnsfonden Värmland och Styrelseledamot sedan 2017.

 • Sara Wettergren
  Sara Wettergren Suppleant

  Från den 1 september 2017 leder Sara det Liberala kansliet i Region Skåne och ställer även upp som kandidat för Liberalerna till riksdag och kommun i valet 2018. Sara har tidigare arbetat som konsult för Världsbanken och Danida, PR- och kommunikationskonsult och mellan åren 2012-2017 var Sara Vd för Hungerprojektet. Styrelsemedlem sedan 2017.

 • Malin Asp
  Malin Asp Ledamot

  Malin är narkosläkare på Karolinska Sjukhuset i Huddinge. Styrelseledamot sedan 2017.

 • Johan Öhman
  Johan Öhman Ordförande

  Johan är egenföretagare inom utbildningsområdet. Han har tidigare arbetat som lärare, projektledare åt Norrbottens Idrottsförbund och folkhälsochef i Kristinehamns kommun. Johan är styrelseledamot sedan 2016 och Spädbarnsfondens ordförande sedan mars 2017.

 • Mari-Cristin Malm
  Mari-Cristin Malm Ledamot

  Mari-Cristin är barnmorska, lektor på Högskolan Dalarna och programansvarig för dess barnmorskeprogram. Mari-Cristin är sammankallande för Spädbarnsfondens forskningsnämnd. Styrelseledamot sedan 2016.

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett e-mail så svarar vi så fort vi kan! Varma hälsningar Spädbarnsfonden

Not readable? Change text.
0

Start typing and press Enter to search