fbpx

Jag vill vara stöd åt andra

Vill du engagerad dig ideellt?

Kärnan i Spädbarnsfondens stödverksamhet är föräldrar som hjälper andra föräldrar. Att vara medmänniska och genom sina egna erfarenheter, hjälpa någon annan en bit på vägen i deras stora sorg. Ett mycket värdefullt och givande uppdrag.

Vi söker alltid fler aktiva medlemmar som vill hjälpa till i våra lokala stöddistrikt.

Att vara aktiv kan innebära flera saker, t.ex. att hålla i öppna träffar. Man kan också vara samtalsledare under slutna samtalsgrupper.  Vi behöver stödpersoner som helt enkelt finnas till hands som medmänniska och pratar med nydrabbade föräldrar i telefon några gånger innan de nydrabbade känner sig redo att delta i tex öppna träffar. Spädbarnsfonden arrangerar flera olika typer av träffar,  tex  ”Stor och liten-träff” där man träffas och fikar föräldrar tillsammans med levande syskon. Känner du att en kransbindarträff inför allhelgonahelgen är det du vill arrangera är det ett annat sätt att bidra. Eller någon annan form av pysselträff tex.

När är jag redo att engagera mig?

Det är svårt att säga, men man måste ha kommit en bra bit på vägen i sin egen sorg. Som distriktssamordnare eller aktiv är det viktigt att du har fått tid att bearbeta din egen sorg så att sorgen fått möjlighet att bli en reflekterad och integrerad del av livet. Det finns ingen magisk tidsgräns då man är mogen att vara stöd till någon annan, detta är naturligtvis väldigt individuellt. En del kanske aldrig känner sig redo eller intresserade att hjälpa andra, vissa kan känna en stark längtan att få hjälpa till och “ge tillbaka” redan efter något halvår eller år. I ett sådant läge rekommenderar Spädbarnsfonden att man hjälper till med det som finns i distriktet, t.ex. baka till träffar, fixar med kuvert eller utskick, delar ut program vid minnesstunder osv. Det finns alltid något att göra för den som vill och orkar.

Frågor att ställa till dig själv:
Kan jag…
– dela någon annans sorg?
– låta föräldrarna berätta om det som har hänt och vara en god lyssnare?
– dela med mig av mina egna erfarenheter och ge råd om någon ber mig om det?
– ha omsorg för familjer som har en annan kulturell och social bakgrund?
– hålla det jag lovar gentemot drabbade familjer?
– sätta gränser för hur mycket jag som aktiv ska engagera mig i?

Introduktion och utbildning

En gång per år, samlas Spädbarnsfondens distriktsamordnare och aktiva för en inspirationshelg. Det är ett fint tillfälle att få byta erfarenheter och få inspiration i sitt ideella uppdrag. Spädbarnfondens stödsamordnare, Camilla Skoglund, finns till hand för alla aktiva medlemmar. Camilla hjälper de lokala stöddistrikten i sitt löpande arbete. Spädbarnsfonden har utbildningsmaterial för dig som funderar på att engagera dig. För att bli aktiv i vår stödverksamhet ska du vara medlem>>

Kontakta oss!

Vill du veta mer, kontakta oss gärna!

Stödsamordnare: Camilla Skoglund

E-post: camilla.skoglund@spadbarnsfonden.se

Telefon: 0706-595888

0
%d bloggare gillar detta: