fbpx

Jag vill vara stöd åt andra

Inspirationshelg 2018

Vill du engagerad dig ideellt?

Kärnan i Spädbarnsfondens stödverksamhet är föräldrar som hjälper andra föräldrar. Att vara medmänniska och genom sina egna erfarenheter, hjälpa någon annan en bit på vägen i deras stora sorg. Att vara engagerad i Spädbarnsfonden är ett värdefullt uppdrag. Spädbarnsfonden sätter stort värde på dig och det arbete du utför som volontär. Du är viktig för föreningen och för andra föräldrar. Du förmedlar hopp till andra. Förutom att hjälpa andra får du också lära dig saker som är värdefulla för ditt eget liv och även ditt arbetsliv.

Vi söker alltid medlemmar som vill hjälpa till i våra lokala stöddistrikt eller ingå som stödperson i vår nationella stödbank.

Att vara engagerad kan innebära flera saker, t.ex. att hålla i öppna träffar. Man kan också vara samtalsledare under slutna samtalsgrupper.  Vi behöver stödpersoner som helt enkelt finnas till hands som medmänniska och pratar med nydrabbade föräldrar i telefon några gånger innan de nydrabbade känner sig redo att delta i tex öppna träffar. Spädbarnsfonden arrangerar flera olika typer av träffar,  tex  ”Stor och liten-träff” där man träffas och fikar föräldrar tillsammans med levande syskon. Känner du att en kransbindarträff inför allhelgonahelgen är det du vill arrangera är det ett annat sätt att bidra. Eller någon annan form av pysselträff tex.

 

När är jag redo att engagera mig?

Det är svårt att säga, men man måste ha kommit en bra bit på vägen i sin egen sorg. Som distriktssamordnare, stödperson eller aktiv är det viktigt att du har fått tid att bearbeta din egen sorg så att sorgen fått möjlighet att bli en reflekterad och integrerad del av livet. Det finns ingen magisk tidsgräns då man är mogen att vara stöd till någon annan, detta är naturligtvis väldigt individuellt. En del kanske aldrig känner sig redo eller intresserade att hjälpa andra, vissa kan känna en stark längtan att få hjälpa till och ”ge tillbaka” redan efter något halvår eller år. I ett sådant läge rekommenderar Spädbarnsfonden att man hjälper till med det som finns i distriktet, t.ex. baka till träffar, fixar med kuvert eller utskick, delar ut program vid minnesstunder osv. Det finns alltid något att göra för den som vill och orkar.

Frågor att ställa till dig själv:
Kan jag…
– dela någon annans sorg?
– låta föräldrarna berätta om det som har hänt och vara en god lyssnare?
– dela med mig av mina egna erfarenheter och ge råd om någon ber mig om det?
– ha omsorg för familjer som har en annan kulturell och social bakgrund?
– hålla det jag lovar gentemot drabbade familjer?
– sätta gränser för hur mycket jag som aktiv ska engagera mig i?

 

Utbildningar för dig som vill engagera dig

Grundkurs för volontärer och kurs för stödpersoner

En gång per år anordnar vi en grundkurs för nya volontärer som vill ingå i den lokala stödverksamheten. Här kan du läsa mer om den>>

Minst en gång per år anordnar vi en digital heldagskurs för dig som vill bli stödperson och ingå i Spädbarnsfondens stödbank, nästa kurstillfälle kan du läsa om här>>

Inspirationshelg

En gång per år, samlas Spädbarnsfondens distriktsamordnare och volontärer för en inspirationshelg. Det är ett fint tillfälle att få byta erfarenheter och få inspiration i sitt ideella uppdrag.

 

Kontakta oss!

Vänd dig till Spädbarnfonden kansli om du vill vara volontär. Vi hjälper de lokala stöddistrikten och stödpersoner i sitt löpande arbete. Spädbarnsfonden har utbildningsmaterial för dig som funderar på att engagera dig. För att bli volontär i vår stödverksamhet ska du vara medlem>>

Vill du veta mer, kontakta oss gärna!

kansliet@spadbarnsfonden.se

0
%d bloggare gillar detta: