fbpx

Öppenhet och transparens

Så används din gåva

När du väljer att göra en donation till Spädbarnsfonden kan du vara säker på att pengarna används rätt. Vi har 90-konto och är medlemmar i Giva Sverige.

Donationer till stödfonden bidrar till att föräldrar som mist ett litet barn får det stöd de behöver.

Donationer till forskningsfonden bidrar till att forskare hittar ny kunskap som kan förhindra att små barn dör.

Löner och arvoden

Årsmötet är Spädbarnsfondens högst beslutande organ. Årsmötet äger rum i mitten av mars varje år. Mellan varje årsmöte är Spädbarnsfondens styrelse högst beslutande organ. Spädbarnsfondens styrelse arbetar helt ideellt, inget arvode utgår till våra styrelsemedlemmar.

Spädbarnsfonden har ett kansli med en verksamhetsansvarig som verkställer styrelsens beslut. Verksamhetsansvarig avlönas med fast ersättning som revideras årligen. Rörlig ersättning utgår ej. Verksamhetsansvarigs lön beslutas av styrelsen. Verksamhetsansvarigs lön är 44 000 kronor/månad. Tjänstepensions och gruppförsäkring enligt plan. Därutöver ersätter Spädbarnsfonden förlorad arbetsinkomst för ledamöterna vid förrättning för Spädbarnsfondens räkning.

Valberedningsinstruktion

Valberedningen utses på årsmötet, 3 personer som är medlemmar i Spädbarnsfonden, varav en är sammankallande. Valberedningen informeras av styrelsen vilka kompetenser innevarande styrelse önskar komplettera styrelsen med. Valberedningen söker kandidater både internt och externt. Valberedningen skall ha god kännedom om föreningen, dess medlemmar och syften.

Utvärdering

Spädbarnsfonden utvärderar sin verksamhet, verksamhetens mål och projekt halvårs- och helårsvis. Verksamhetsplanen, ekonomin och kommunikationsplanen med kommunikationsinsatser utvärderas löpande under året. När Spädbarnsfonden har arrangerat ett event utvärderas det med hjälp av deltagarnas omdömen.

Verksamhetsberättelsen redogör vid årsmötet det senaste årets verksamhet.

90-KONTO

Spädbarnsfondens 90-konto samt hela Spädbarnsfondens verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll vilket är en garanti för att din gåva används effektivt. Svensk Insamlingskontroll bevakar att organisationer med ett 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål och högst 25 procent till insamling och administration.

GIVA SVERIGE

Spädbarnsfonden är medlem i Giva Sverige (fd. Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII) Märkningen Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor. Läs mer om Kvalitetskoden här 

 

0
%d bloggare gillar detta: