fbpx

Ännu inga nya regler trots att forskning visar på risker

 In Startsidan

För ett år sedan lyfte Kalla fakta problemet med att Sverige låter gravida kvinnor gå till vecka 42 innan de blir igångsatta. Och trots att forskning visar att risken för dödföddhet ökar när kvinnor går så långt över tiden så har inte mycket hänt sedan programmet sändes.

I Kalla faktas avsnitt ”Vecka 42” som sändes i december förra året så lyfte reportern Cecilia Ögren Wanger problemet med att svensk sjukvård inte sätter i gång gravida kvinnor förrän i vecka 42. Internationell forskning visar att risken för dödföddhet ökar efter vecka 41 och den svenska studien Swepis uppvisade samma resultat. Swepis fick avbrytas i förtid på grund av etiska skäl då sex barn dött i vecka 42 och inget barn i vecka 41.

När Kalla fakta nu gjort en uppföljning visar det sig att endast nio av 16 sjukhus som deltog i studien har ändrat sina riktlinjer. På de nio sjukhusen startar man nu förlossningar i vecka 41 men sju av de 16 sjukhusen har inte ändrat sina rutiner utan fortsätter med vecka 42, det rör sig om Universitetssjukhuset i Örebro och samtliga sjukhus i Region Stockholm. Några nationella rekommendationer har fortfarande inte presenterats.

Cecilia Ögren Wanger menar att vården har blivit ojämlik eftersom det finns kvinnor som inte följer med i diskussionen och som därmed inte vet vilka risker som finns med att gå till vecka 42.

Samtliga sjukhus som ingick i Swepis-studien välkomnar dock nationella riktlinjer eftersom vården ska vara jämlik.

Och en förändring kan vara på gång.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd för professionen med riskfaktorer och åtgärder för att reducera antalet barn som dör innan de föds. Representanter från Spädbarnsfonden ingår i deras arbetsgrupp, tillsammans med experter på området, såsom förlossningsläkare och barnmorskor. Kunskapsstödet beräknas vara klart hösten 2021. Spädbarnsfonden är mycket positiva till arbetet och kommer att vara våra medlemmars och alla saknade barns röster.

Parallellt arbetar NPO (nationella programområdet), SFOG och Barnmorskeförbundet med stöd ifrån Socialstyrelsen med nationella riktlinjer för tidigare igångsättning.

Här kan du se Kallas faktas uppföljning.

 

Av Anneli Wikström

 

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: