fbpx

Antalet dödfödda barn fortsatt högt i Sverige

 In Startsidan

Under måndagen presenterade SCB sin statistik över dödfödda barn 2020. Det är en minskning från året innan men siffran är fortfarande hög. Samtidigt har antalet barn som dog under första levnadsåret ökat.

Under 2019 föddes 367 barn dödfödda och 2018 var siffran uppe i 442. 2020 är siffrorna nere på 353 vilket så klart är positivt. Men varje barn som dör är en tragedi och Spädbarnsfonden efterlyser krafttag av regeringen för att minska siffrorna ytterligare.

Antalet barn som dog under sitt första levnadsår har tvärtom ökat. 2019 avled 237 barn under sitt första år medan siffrorna är uppe i 268 år 2020.

– Vi ser att det finns en tendens till minskning i antalet dödfödda och vi hoppas givetvis att detta är början på en minskande trend. Antalet barn som dör sitt första levnadsår har inte minskat. Varje enskilt dödsfall är en tragedi och det behövs fler åtgärder för att stadigt minska antalet spädbarn som dör i Sverige, säger Malin Asp ordförande i Spädbarnsfonden och specialistläkare inom anestesi och intensivvård.

Spädbarnsfonden lyfter en rad åtgärder för att minska spädbarnsdödligheten.

  • Vi vill att Sverige sätter en tydlig nollvision.
  • Nationell kartläggning, så kallad audit, av dödsorsaker för de barn som dör i magen.
  • Tidigare igångsättning. Gör det som praxis att sätta igång förlossningen i vecka 41.

 

Här finns pressmeddelandet som Spädbarnsfonden skickat ut.

Här finns SCB:s statistik. 

Av Anneli Wikström

Recent Posts
0
International Stillbirth Alliance logo
%d bloggare gillar detta: