fbpx

Att ge ditt barn ett namn – så kan du göra

 In Startsidan

Ibland får vi frågor från medlemmar om vad som gäller i olika situationer. Då försöker vi ta reda på det för att kunna ge adekvat information. Då vi fått frågan om dop och namngivning, valde vi att intervjua en präst, då vi tror att de kan svara bäst på frågan. Vi är en religiöst obunden föreningen och välkomnar alla trosuppfattningar, men i detta fall valde vi att intervjua en präst i svenska kyrkan.

 

Hur fungerar ett dop i krissituation? Varför får man inte döpa ett barn som inte lever? Spädbarnfonden pratade med sjukhusprästen Camilla Vinberg Österberg och tog reda på svar på frågor kring dop, välsignelseandakt och namngivningsceremoni.

När ett spädbarn har dött, får man döpa det då?

– Nej, dopet är för barn som är i livet. Hjärtat måste slå. Det är för att man döps in i en församling och i förlängningen in i den världsvida kyrkan, och det är Guds bekräftelse av människan. Därför måste man ha någon form av liv i sig. Men det är viktigt att påminna om just det att så länge hjärtat slår så kan man döpa ett barn, även om barnet till exempel har syrebrist och man vet att det troligtvis inte kommer att klara sig så finns det tid så länge det finns hjärtslag. Så om dopet är en ceremoni som är viktig för föräldrarna och man känner att tid finns så kan man döpa på sjukhuset med hjälp av sjukhuspräster. Däremot finns ofta ett behov av bekräftelse av barnets identitet och att synliggöra föräldraskapet, när ett barn dött.

Det är ofta viktigt för föräldrarna att ge barnet ett namn, men om man inte hinner ringa in en präst eller förbereda för en dopceremoni, hur gör man då?

– Om man vet att barnet inte kommer att klara sig så kan man döpa direkt, det kallas dop i nödsituation. Ordningen finns i den svenska Psalmboken, som ofta finns på sjukhus på de avdelningar som möter detta ibland. Det får utföras av vem som helst som är döpt. Om sjukhuskyrkans präst inte hinner in så kan vi lotsa personal på sjukhuset genom telefon men det kan också vara en anhörig som utför handlingen, så länge personen själv är döpt. Det är som ett vanligt dop, man ber en bön, sjunger en psalm och den som döper tar vatten i en skål, stryker vatten på barnets huvud och säger ”NN, jag döper dig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen”. Och är det riktigt bråttom så räcker det med att man bara gör den sista biten.

Men hur gör man om barnets hjärta slutat slå och man känner att man ändå hade velat ge det ett namn med någon form av ceremoni?

– Om barnet exempelvis dör i magen eller vid födseln och man känner väldigt starkt som förälder att man hade velat döpa så har vi tagit fram en avskedsrit som vi kallar ”Mottagnings- och avskedsrit”, som är en möjlighet att på ett ceremoniellt sätt få möjlighet att säga ”hej och hejdå”. Man är i chock och i djup kris över allt som inte blev. Att möta sitt barn och säga hej och få knyta an till barnet och också säga hej då till det, kan vara välgörande. Det är svårt att ta avsked av någon man inte har fått möta. Därför har vi skapat ett upplägg som ser olika ut på olika sjukhus men där vi skapat en ordning, där ovanstående moment finns med. Vi kan använda symboler som hjärtan, små änglar eller något annat som verkar viktigt för föräldrarna att använda sig av. Vi tänder ett ljus, ber böner som är mer öppna än i dopet och finns det syskon med så får de till exempel samla pussar eller kärlek som via något ting (t ex hjärta eller gosedjur), får följa med barnet som dött. Kärleken får följa med barnet. Den här riten blir ett meningsfullt avsked även för dem som inte är religiösa. Inför existentiella frågor, där döden en del, står vi alla lika, att vi inte säkert vet vad som händer med oss. För föräldrar som mist barn, kan det kännas ännu mer angeläget att hoppas på att barnet blir omhändertaget även fortsättningsvis.

 

Sjukhusprästen Camilla Vinberg Österberg svarar på frågor kring dopet.

Sjukhusprästen Camilla Vinberg Österberg svarar på frågor kring dop, namngivningsceremonier och dop i krissituation. Bild: Privat.

Är dop och välsignelseandakt samma sak?

– Välsignelseandakt är en välkomstandakt som används mer i kyrkor som inte praktiserar barndop eller för dem som önskar en välkomst-ceremoni, som är kristen eller andlig, men inte önskar döpa barnet. Det kan också vara så att föräldrarna står i olika religiösa traditioner och då kan välsignelseakt, vara en god mellanväg.

Hur fungerar en namngivningsceremoni?

– Det hålls utanför kyrkan och det är något som vem som helst kan hålla i. Den ligger utanför religionen och är individuellt anpassad. Det innebär att det är upp till individen vad som är viktigt. Det är ett icke-religiöst sätt att välkomna barnet, in i familjen och ge det ett namn. Man är friare att göra vad man vill men det passar inte alla.

– Min upplevelse är att föräldrar till svårt sjuka barn, ibland tenderar att luta sig mot den tradition som finns i familjen, och då kan de riter som redan finns bära situationen, och föräldrarna kan för en stund få uppleva att de gör något som vilken familj som helst har möjlighet att göra. För en stund får de stå i samma tradition som andra föräldrar gör.

 

Av Anneli Wikström

 

Fakta:

Camilla Vinberg Österberg

Arbetsledande sjukhuspräst, på ett stort forskningssjukhus, Karolinska. Vi tar emot många svårt sjuka patienter från hela Sverige och även internationella patienter. Vi har beredskap dygnet runt.

Läs mer: Att anmäla namn på ett barn

Läs mer: Begravning – här är dina rättigheter

Recent Posts
0
Martin Larsson och dottern Iris
%d bloggare gillar detta: