fbpx

Englands nya riktlinjer – erbjuder igångsättning i vecka 41

 In Startsidan

National Institute for Health and Care Excellence i England har tagit fram nya riktlinjer för gravida. Kvinnor bör erbjudas igångsättning så fort de går in i vecka 41. Deras riktlinjer bygger på den svenska studien Swepis från 2019.

I förra veckan presenterade National Institute for Health and Care Excellence sitt förslag till nya riktlinjer som innebär att kvinnor ska erbjudas igångsättning så fort de når vecka 41. Riktlinjerna är inte formella ännu men beräknas träda i kraft i oktober. Läs artikel om det brittiska förslaget här.  

Det brittiska beslutet lutar sig mycket på den svenska studien Swepis. Swepis var en studie som Sahlgrenska institutet i Göteborg startade 2016 där 15 förlossningskliniker i landet deltog. Man jämförde då utfallet om man satte igång förlossningar i vecka 41 och om man väntade och lät tiden ha sin gång.

Studien stoppades i oktober 2019 eftersom sex barn i den senare gruppen dog. Inget barn i den grupp som blev igångsatt i vecka 41 dog. Läs mer om studien här.

I Sverige finns ännu inga riktlinjer framtagna. NPO, Nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossning, har lagt fram ett förslag på nya riktlinjer som legat som öppen remiss mellan 15 februari och 15 april 2021. När Spädbarnsfonden pratar med Lotta Lindqvist, processledare på NPO, säger hon att man sammanfattat remissvaren och att arbetsgruppen håller på att uppdatera dokumenten.

Flera regioner i Sverige erbjuder redan igångsättning i vecka 41 men eftersom det finns skillnader i landet vill NPO ta fram enhetliga rekommendationer.

– NPO förväntas få ett uppdaterat dokument efter sommaren så någon gång i höst kommer det gå ut som rekommendation, säger Lotta Lindqvist.

Läs mer om NPO:s förslag här. 

 

Av Anneli Wikström

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: