fbpx

FN: Pandemin gör att fler barn riskerar att födas döda

 In Startsidan

Enligt en färsk FN-rapport föds två miljoner barn döda i världens länder och pandemin riskerar att öka siffrorna.

– Äntligen uppmärksammas de här barnen av WHO och FN. Det är ju en tragedi varje gång ett barn föds dött och en livslång sorg för föräldrarna, säger Spädbarnsfondens ordförande Malin Asp.

Det är i en rapport som har tagits fram i samarbete mellan Unicef, WHO Världsbanken och UNDESA som de färska siffrorna presenteras. Enligt rapporten föds två miljoner barn döda i världen varje år och dödstalen minskar inte tillräckligt mycket. Tvärtom så riskerar den pågående pandemin att öka siffrorna. Enligt FN-rapporten riskerar siffrorna att gå upp med 11 procent på grund av att vården styrs om till Covid-19 vård och att mödrar därmed har svårt att få den hjälp de behöver. Det handlar med andra ord om ytterligare 200 000 barn som kan komma att dö utan att ha fått en chans.

-Globalt är det ett stort problem, men Spädbarnsfonden är även oroliga för hur pandemin påverkat antalet dödfödslar i Sverige. Vi vet ju att vården påverkats på alla fronter, säger Malin Asp, ordförande i Spädbarnsfondens styrelse.

Majoriteten av dödfödslar, 84 procent, sker i låg- och mellaninkomstländer i Afrika. Till stor del beror det på bristen på mödravård under graviditeten. Rapporten visar att det inte investeras tillräckligt mycket i just den vården samt att det inte satsas på vårdpersonal som sjuksköterskor och barnmorskor.

Men rapporten visar inte bara att dödfödslar är ett mer utbrett problem i fattigare länder utan också att dödfödslar är mer utbredd på landsbygden än i städer och att minoritetsgrupper är mer drabbade.

– Rapporten lyfter att en stor faktor är att alla inte har tillgång till lika bra vård. Det gäller även inom höginkomstländer som Sverige. Om vi kunde se till att alla får lika bra tillgång till vård skulle vi kunna rädda många barn till livet också i Sverige, säger Malin Asp.

Här kan du ta del av hela rapporten. 

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: