fbpx

Igångsättningar i vecka 41 ökar

 In Startsidan

Antalet förlossningar som sätts igång i graviditetsvecka 41 fortsätter öka. Under 2020 skedde en fördubbling enligt Socialstyrelsens årliga statistik över graviditeter, förlossningar och nyfödda barn.

Spädbarnsfonden har länge stridit för att kvinnor bör erbjudas igångsättning av förlossning i vecka 41 och glädjande nog verkar vi vara på väg åt rätt håll. Enligt statistik som presenteras av Socialstyrelsen så har antalet förlossningar som satts igång i vecka 41 fördubblats under 2020.

– Igångsättning kan bero på flera olika faktorer hos modern och barnet, och de senaste åren har man inom professionen utvecklat de rekommendationer som finns på området. Den stora ökningen i vecka 41 beror sannolikt på att man i flera regioner ändrat praxis för igångsättning de senaste åren, efter nya forskningsresultat som presenterats, säger Anna Sandström, föredragande läkare på Socialstyrelsen och biträdande överläkare i obstetrik vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Det syns dock stora skillnad mellan regionerna. 2020 startade 35 procent av förlossningarna i region Halland i vecka 37 och framåt med igångsättning, att jämföra med 19 procent i Kronoberg enligt Anna Sandström.

Här kan ni ta del av all statistik från Socialstyrelsen

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: