fbpx

Inspirationshelg i Sigtuna

 In Startsidan

Under helgen 16-18 mars, 2018 träffades Spädbarnsfondens kansli, styrelse, distriktsamordnare och aktiva för årsmöte och inspirationshelg på Sigtunastiftelsen i Sigtuna.

Programmet startade under fredagen med att kansliet och delar av styrelsen samlades för att göra de sista förberedelserna inför programstarten på lördagen. Senare under fredagseftermiddagen började även distriktsamordnare och aktiva från olika delar av landet ansluta och kvällen avslutades med en gemensam middag.

Föreläsning av Kerstin Erlandsson
Under lördagsmorgonen anlände de sista deltagarna och vi inledde dagen med presentationsrunda och genomgång av helgens program.

Kerstin Erlandsson tog vid och presenterade sin forskning om ”Somalilandfödda mödrars uppfattning om varför ett litet barn dör och upplevelser av bemötandet i vården.” Kerstin fick Spädbarnsfondens forskningsstipendium 2016 och berättade nu för oss om forskningens resultat och hennes upplevelser och erfarenheter av att ha vistats långa perioder i Somalia.

Kerstin Erlandsson

Årsmöte 17 mars
Dagen fortsatte med Spädbarnsfondens årsmöte. Den nyvalda styrelsen med Malin Asp som ordförande fortsatte med konstituerande styrelsemöte följt av ett ordinarie styrelsemöte. Den nya styrelsens ledamöter är: Malin Asp, Sara Wettergren, Alex Brekke, Linda Gabrielsson, Camilla Skoglund. Suppleanter: Johanna Alterman och Marie Ganters.

Styrelse 2018
Läs protokollet från årsmötet. 

Föreläsning om krisstöd
När styrelsen sammanträdde höll Annika Nordén från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap en uppskattad föreläsning i krisstöd. Vi fick lära oss om bemötande, känslor och kommunikation i samband med samtal.

Annika Norden

Vi avslutade en innehållsrik och intensiv dag med middag och att vi tände ljuslyktor för saknade barn. Kvällen var kall och klar och vi samlades på Sigtunastiftelsens vackra innergård under en gnistrande stjärnhimmel. Malin Asp läste en dikt och det blev en vacker, stillsam avslutning på kvällen.

tända lyktor

Söndagen- en dag för erfarenhetsutbyte
Söndagens program var vikt åt att dela erfarenheter från distrikten. Vi pratade om vad det innebär att vara ideellt engagerad i Spädbarnsfonden. Vilka aktiviteter anordnar de olika distrikten, hur är samtalsgrupperna uppbyggda och vilket stöd och hjälp kan du som aktiv få från kansliet.

Vi delade upp oss i grupper och passade på att gå ut i det vackra vintervädret för att under promenader dela erfarenheter och diskutera idéer.

walk and talk

Många goda idéer och förslag kom fram. Vi diskuterade till exempel att ta fram enhetliga informationspaket att ge till BVC och mödravård för att kunna nå ut till drabbade föräldrar. Ett annat förslag var hur vi kan nå andra som kommer i kontakt med drabbade föräldrar, till exempel begravningsbyråer. Styrelsen och kansliet jobbar nu vidare med förslagen och idéerna som kom upp.

Vi avslutade helgen med en gemensam lunch, för att sedan bryta upp för hemresa.

Ett stort och varmt tack till alla som bidrog med erfarenheter, deltagande, goda samtal och bra idéer!

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: