fbpx

”Jag hoppas att jag kan ta fram ny kunskap som kan hjälpa de gravida kvinnorna och deras barn”

 In Startsidan

Anna Akselsson vid Sophiahemmets högskola/Karolinska Institutet i Stockholm har fått 60 000 kronor från Spädbarnsfondens forskningsfond för sin studie ”Barnmorskors erfarenhet av att arbeta med Mindfetalness – ett verktyg för kvinnan att uppmärksamma fosterrörelser”.

Berätta om din bakgrund och hur den lett fram till din forskning

– Jag är barnmorska och har arbetat tio år kliniskt som barnmorska på förlossning och på barnmorskemottagning. Jag är en person som alltid har funderat på varför vi gör som vi gör och har alltid tyckt att det är viktigt att integrera forskning i vården. I mitt dagliga jobb på förlossningen mötte jag kvinnor som sökte för minskade fosterrörelser och när jag sedan började på barnmorskemottagning insåg jag att de flesta kvinnor hade många frågor om fosterrörelser och hur det ska kännas. De allra flesta gravida som söker för minskade fosterrörelser kan gå hem och föder ett friskt barn i fullgången graviditet. Men i forskning kan man se ett samband mellan minskade fosterrörelser och negativt graviditetsutfall (att barnet mår dåligt när det föds).

Beskriv ditt forskningsområde och hur länge du forskat inom det området

– Jag är doktorand och har nyligen börjat forska inom ämnet fosterrörelser. Jag började med denna forskning hösten 2016 och gjorde min halvtid i juni 2018.

Hur kom det sig att du började forska inom det området?

– När jag arbetade på barnmorskemottagning, fick jag förfrågan från en gammal kollega från förlossningen om jag ville göra en pilotstudie inom mödrahälsovården för professor Ingela Rådestad. Pilotstudien skulle handla om en metod som kvinnan kan använda för att lättare uppmärksamma fosterrörelser. Jag blev nyfiken på denna metod och tackade ja. Under studiens gång blev jag allt mer intresserad av ämnet och om projektet Mindfetalness, då jag såg en sådan positiv respons från de gravida kvinnorna. Pilotstudien ledde till att jag senare blev doktorand i projektet som skulle utvärdera Mindfetalness.

Berätta om hur forskningen går till

– Projektet handlar om att utvärdera Mindfetalness, en metod som kvinnan kan använda för att lättare uppmärksamma fosterrörelser och lära känna sitt barn i magen. På så sätt kan hon lättare avgöra när hon ska söka vård om mönstret avviker från det normala. Ett barn som rör sig mindre än det brukar kan vara ett tecken på att barnet inte mår bra i magen. Hälften av alla barnmorskemottagningar i Stockholm blev lottade att dela ut information om Mindfetalness och hälften till standardvård. Jag kommer att analysera om information om Mindfetalness kan leda till att färre barn mår dåligt när de föds. Jag kommer även att titta på om Mindfetalness påverkar hur många som söker vård för minskade fosterrörelser.

Vilka resultat har du sett?

– Resultat från stora studien är inte klara än men pilotstudien visade att både barnmorskor och gravida kvinnor verkade gilla metoden Mindfetalness. Majoriteten av de gravida kvinnorna använde sig av metoden under senare delen av graviditeten. 

När kommer du se resultat?

– Jag skulle tro att de första resultaten kommer att vara färdiga i januari/februari 2019 då manus kan skickas in för publikation.  

Vad händer nu, vilket är nästa steg?

– Jag analyserar för fullt resultat från den stora studien men all data har inte kommit in än. Jag kommer även under våren att gå vidare och göra mer forskning på metoden Mindfetalness.

Hur har Spädbarnsfondens forskningsbidrag hjälpt dig i din forskning?

– Tack vare Spädbarnsfonden kan jag utvärdera barnmorskors erfarenheter av att arbeta med metoden Mindfetalness i deras dagliga arbete med den gravida kvinnan på barnmorskemottagning. Jag kommer genom fokusgruppsintervjuer få möjlighet till en djupare förståelse av barnmorskans tankar och åsikter i samtalet om fosterrörelser med gravida kvinnor.

Vilka är dina förhoppningar med studien?

– Jag hoppas att jag kan ta fram ny kunskap som kan hjälpa de gravida kvinnorna och deras barn. Genom att kvinnan lär känna sitt ofödda barn under graviditeten så är det lättare för henne att avgöra när hon ska söka vård. På så sätt har vi en möjlighet att rädda barnet i tid, innan det är för sent. Min förhoppning är att min forskning ska leda till att färre barn dör eller mår dåligt när de föds.

Anna Akselsson,

Anna Akselsson
Foto: David Bicho

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: