fbpx

”Jag vill att vi ska kunna hitta faktorer och orsaker till att barnen dör, så vi kan lära oss, och med det förhindra att barn dör.”

 In Startsidan

Elisabet Olhager har 2018 fått 220 000 kronor ur Spädbarnsfondens forskningsfond för sin forskning om möjlighet att minska mortalitet hos nyfödda. Hon är barnläkare, neonatolog och arbetar idag som verksamhetschef inom barnkirurgi och neonatalvård på Skånes universitetssjukhus i Lund om Malmö.

Beskriv kort din bakgrund och hur det lett fram till din nuvarande forskning

– Nyföddhetsperioden är den period under barn och ungdomsåren som har den högsta mortaliteten. Varje år dör ca 300 nyfödda barn. Vad vi vet idag, så dör de flesta nyfödda på grund av att de är för tidigt födda, har svåra missbildningar, drabbas av infektion eller på grund av svåra komplikationer i samband med förlossningen.

I tidigare studier har vi sett att det finns en skillnad i mortalitet mellan de sju universitetssjukhusen i Sverige hos barn som föddes innan graviditetsvecka 27. 40 procent av dödsfallen inträffade efter att läkarna hade bestäm att avbryta behandlingen på grund av förväntad dålig prognos.

Här i Lund där jag arbetar avbröts behandlingen i 66 procent av dödsfallen.  Det finns därför anledning att misstänka att handläggningen i samband med att barn dör på neonatalavdelningarna i Sverige är olika och det måste studeras och kartläggas  mer i detalj.

Beskriv ditt forskningsområde och hur länge du forskat inom det området.

– Detta område har alltid intresserat mig. För några år sedan, i samband med att vi ville ta reda på hur många barn som läggs in och skrivs ut per dag från neonatalenheterna, upptäckte vi att nästan inga barn dör på helgerna. Det gjorde mig mycket nyfiken på hur vi hanterar svårt sjuka barn, där behandlingen är utsiktslös. Väntar vi med avbrytande av behandling till efter helgen? Finns det medicinska orsaker till det? Om vi kan förutse att ett barn inte kommer att överleva, då bör ju avbrytande av behandling ske på medicinska grunder.

Hur kom det sig att du började forska inom det området?

– Jag vill studera och kartlägga vilka faktorer som påverkar mortalitet hos nyfödda och hur ofta behandlingar avbyts på grund av att den korta eller långa prognosen är utsiktslös.

 Berätta om hur forskningen går till.

I tre olika grupper granskar vi orsaker till död, på vilket sätt barnen dör och när i tid efter födelsen, som barnen dör. Den första gruppen är barn födda innan vecka 27, mellan åren 2004 och 2007, som inte överlevde. De kommer att jämföras med barn födda innan vecka 27 mellan åren 2014 och 2016, som inte överlevde.

Den tredje gruppen består av alla nyfödda barn i Sverige som dog i nyföddhetsperioden mellan 2012 till 2017. I en studie som nu är nästan 20 år gammal såg man att orsaken till att barn under ett år dör, stämde dåligt överens mellan Socialstyrelsens dödsorsaksregister och patientregistret. Vi vill därför granska dessa två register i kombination tillsammans med de medicinska journalerna för att bedöma varför registren inte stämmer. Det är viktigt att de två registren stämmer överens, eftersom de kan ligga till grund för epidemiologiska data som tas fram.

 När kommer du se resultat?

 – Det här arbetet är ett avhandlingsarbete för en doktorand och det troliga är att den blir färdig 2022. Olika delarbeten kommer dock bli klara innan dess.

Vad händer nu, vilket är nästa steg?

– Vi är klara med granskningen av den första gruppen, det vill säga barnen som föddes mellan 2004 och 2007. Nu börjar vi analysera resultaten. Vi ska nu påbörja granskningen av dödsorsaken bland barnen i grupp två, det vill säga de som föddes 2014-2016.

Hur har Spädbarnsfondens forskningsbidrag hjälpt dig i din forskning?

– Det är fantastiskt att få pengar från Spädbarnsfonden. Nu kan jag finansiera att en doktorand kan arbeta med detta. Det är väldigt hedervärt och även fantastiskt att Spädbarnsfonden satsar och uppmärksammar forskningen.

Vilka är dina förhoppningar med studien?

– Jag vill att vi ska kunna hitta faktorer och orsaker till att barnen dör, så vi kan lära oss, och med det förhindra att barn dör. Vi behöver även lära oss hur vi tar beslut om en livsupprätthållande behandling ska avbrytas.

Elisabet Olhager Klinikchef neonatal, professor

Elisabet Olhager

 

 

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: