fbpx

Många lärdomar från konferens om spädbarnsdödlighet

 In Startsidan

I början av juni deltog Malin Asp från Spädbarnsfonden i konferensen International Conference on stillbirth, SIDS and baby survival, som ägde rum i Glasgow.

Programmet innehöll seminarier som handlade om sorg, medicinska frågeställningar, nya rön inom forskning och förebyggande åtgärder. Deltagare var organisationer för drabbade föräldrar samt forskare, barnmorskor, läkare och andra professioner som jobbar inom ämnet.

International conferens on stillbirth, SIDS and baby survival

International conference on stillbirth, SIDS and baby survival

Vilken av föreläsningarna gjorde störst intryck på dig?

– Catherine Calderwood berättade om hur de i Skottland har minskat antalet dödfödda med 19.5 procent under en femårsperiod. Framgångsfaktorn bakom det arbetet var främst att öka medvetenheten om barn som dör i magen. En viktig lärdom var hur viktigt det är att granska dödsfallen noggrant och lära sig av varje fall. Att jobba med riskfaktorer och åtgärder för att minska dem var en annat viktig del. En annan väldigt intressant föreläsning var den som handlade om hur råden att sova på rygg har räddat tusentals barn.

Har du knutit några kontakter?

– Jag har träffat många intressanta personer och knutit många kontakter. Bland annat med norska motsvarigheten till Spädbarnsfonden, LUB. Vi har tidigare samarbetat med de nordiska länderna, och det är ett arbete vi nu kommer återuppta. Vi har mycket att lära av varandra och många erfarenheter att dela.

Malin Asp (vä), Ingela Rådestad (hö) pratar med konferensdeltagare

Malin Asp (vä), Ingela Rådestad (hö) pratar med konferensdeltagare

Vad tar du med dig tillbaka?

– Vi gör mycket bra redan idag som jag har delat med mig av och det har varit väldigt inspirerande med många nya kontakter och idéer för hur vi kan fortsätta med vårt viktiga arbete. Något som jag blev intresserad av att veta mer om var ett exempel från Danmark där de har en speciell enhet på sjukhuset där kvinnor får föda sitt döda barn. Personalen där är speciellt utbildad inom omhändertagande. En annan sak som diskuterades mycket var hur man informerar gravida om fosterrörelser.

Ingela Rådestad, Malin Asp, Anna Akselsson och stilig skotte

Ingela Rådestad, Malin Asp, Anna Akselsson och stilig skotte

 

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: