fbpx

”Mitt forskningsområde handlar om att ta fram kunskap som kan förebygga att barn dör före födelsen”

 In Startsidan

Läs en intervju med Ingela Rådestad som är en av de forskare som fick Spädbarnsfondens forskningsstipendium 2019.

Ingela Rådestad är barnmorska och forskare. Under de senaste tio åren har hon varit verksam som professor vid Sophiahemmet Högskola där de bland annat utbildar barnmorskor.

Beskriv ditt forskningsområde och hur länge du forskat

– Mitt forskningsområde handlar om att ta fram kunskap som kan förebygga att barn dör före födelsen. När jag startade min forskarutbildning för snart 30 år sedan, fokuserade mina frågor vårdens betydelse när ett litet barn dör. Resultat från studierna visar betydelsen av att föräldrar som mist barn i samband med födelsen får vara med sitt barn, att de får minnen och bra fotografier av barnet.

Hur kom det sig att du började forska för att minska andelen barn som dör?

-Jag mötte många kvinnor, dels genom forskningen men också via Spädbarnsfonden, som hade upplevt minskade fosterrörelser och fått information om att det var normalt. De råd kvinnorna fick gjorde att de väntat med att söka vård trots att de var oroliga. Jag började då undersöka om det fanns vetenskapliga bevis för att rörelserna minskar, men kunde inte hitta några studier som tydde på det. Hösten 2011 sändes ett program i TV som uppmärksammade myten om minskade fosterrörelser, programmet bidrog till att vården idag ger information om att gravida ska söka vård om fosterrörelserna blir svagare eller minskar. Resultat från tidigare studier leder ofta till nya frågor och en sådan fråga var: Hur kan man stärka gravidas uppmärksamhet på fostrets rörelser? Jag funderade och utvecklade ett koncept som jag kallar Mindfetalness. Det bygger på att kvinnor från graviditetsvecka 28 använder cirka 15 minuter om dagen till att fokusera sitt ofödda barns rörelsemönster. Styrkan, karaktären och antal rörelser (men inte räknar varje rörelse).  Detta görs liggandes på sidan och när barnet har en vakenhetsperiod.

Berätta om hur forskningen går till

-Nu studerar vi effekterna av Mindfetalness i en studie där vi har lottat 32 barnmorskemottagningar att ge information om Mindfetalness och lika många mottagningar att fortsätta med rutinvård. Vi studerar förlossningsutfall för cirka 40 000 kvinnor och analysarbetet pågår fortfarande.

Vilka är dina förhoppningar med studien?

-Min förhoppning är att studien ska ge kunskap som kan öka möjligheterna, att i tid, identifiera ett barn som riskerar att dö före födelsen.

Hur har Spädbarnsfondens forskningsbidrag hjälpt dig i din forskning?

-De medel som vi fått från Spädbarnsfonden ger oss möjligheter att göra delstudier i den stora datamängd som vi samlat in. Det är en ökad risk att barnet dör före födelsen hos kvinnor födda i Asien och Afrika, i vår studie har vi 13 381 kvinnor födda utanför Sverige. Vi vill nu undersöka hur ofta de söker vård för minskade fosterrörelser och om Mindfetalness öka deras möjligheter att föda ett friskt levande barn. Vi hoppas kunna presentera resultat under 2020.

Ingela Rådestad är en av medlemmarna i Spädbarnsfondens forskningsnämnd som ger rekommendationer till Spädbarnsfondens styrelse om vilka forskare som ska tilldelas medel ur forskningsfonden.  Ingela Rådestad har inte varit delaktig i forskningsnämndens utlåtanden i bedömningen av sin egen ansökan.

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: