fbpx

”När jag förlorade mitt barn möttes jag av stor kunskapsbrist i både bemötande, förståelse och sorgearbete”

 In Startsidan

Emmy Tegelström är en av fyra som 2019 har erhållit medel ur Spädbarnsfondens forskningsfond. Här berättar hon mer.

Emmy Tegelström har varit i vården sedan 18 års ålder och har alltid haft ett driv att vilja veta mer och förstå mer för att kunna bedriva en trygg och säker vård med patienten i fokus. Hon har läst distriktssköterskeprogrammet och läser i nuläget till barnmorska på Göteborgs Universitet. Det hela startade egentligen när hon förlorade dottern i en IUFD i V 41+6. Hon stötte på det ena oprofessionella mötet efter den andra och det skapade en fråga, ”är det bara jag som upplever mötena så här eller finns det fler?” Till sin och kurskompisens magisteruppsats i distriktssköterskeprogrammet valde hon och kurskollegan Amanda Staf att studera hur mammor upplever det professionella stödet på BVC efter erfarenhet av IUFD och därefter fött ett friskt barn.

Beskriv ditt forskningsområde och hur länge du forskat inom det området

– Jag och Amanda har inga forskartjänster men har valt att tillsammans göra om vår magisteruppsats till en vetenskaplig artikel med stöd från Anette Ekström Bergström & Åsa Roxberg, professorer vid Högskolan Väst. Vi genomförde en kvalitativ intervjustudie, med 16 intervjuer, våren 2019.

Hur kom det sig att du började forska inom det området?

– När jag förlorade mitt barn möttes jag av stor kunskapsbrist i både bemötande, förståelse och sorgearbete. Jag fick kontakt med andra mammor med samma erfarenhet av att förlora ett barn. De pratade öppet om okunskap och dåliga möten med vården. Jag blev upprörd och ledsen att vi inom vården inte lyckas uppnå en känsla av trygghet hos mammorna när de behöver det som mest.  Om mammorna upplevde dåligt bemötande vid förlusten av sitt barn, hur upplevde hon det när hon fött ett nytt barn och sedan kommer till BVC? Tar BVC hänsyn till den tidigare förlusten? Vi fann inte någon forskning i ämnet under våra sökningar vilket gjorde att vi kände ett behov av att lyfta frågan.

Berätta om hur forskningen går till

– Studien genomfördes för att kunna kartlägga mammornas upplevelse av professionellt stöd från BVC med sitt nya barn efter erfarenhet av en IUFD. 16 mammor intervjuades i olika delar av Sverige. Efter insamlad data genomfördes en analys av det insamlade materialet för att sedan kunna sammanställas i olika kategorier och subkategorier.

Vilka är dina förhoppningar med studien?

– Mina förhoppningar är att resultatet som framkommit i studien ska nå flertalet BVC och Mödrahälsovårdsmottagningar i Sverige. Jag hoppas att mottagningarna skall vara intresserade av en kunskapsutveckling för just den här gruppen av mammor och att flertalet av dessa kvinnor ska få det professionella stöd de har rätt till.  Jag hoppas att vi ska få komma ut och föreläsa om vår studie och vikten av professionellt stöd.

Vilka resultat har du sett?

– Det som tydligt kommit fram i studien är att det råder informationsbrist till mammorna. Mammorna vet inte vilket stöd de kan få eller har rätt till då BVC aldrig nämner eller erbjuder något stöd till mamman. De vet inte vem de ska vända sig till i vårdkedjan. Det framkommer också att BVC -sköterskan inte pratar om barnet som avlidit utan undviker ämnet vilket upplevs jobbigt av mammorna. En önskan om ett bättre samarbete mellan mödravården och BVC önskades då ett tidigt möte med BVC under graviditeten kunde ge en ökad trygghet till kvinnan då hon vet vem hon ska träffa efter förlossningen och att de redan vet hennes historia.

Vad händer nu, vilket är nästa steg?

– Nästa steg är att skriva om uppsatsen till en vetenskaplig artikel och förhoppningsvis få den publicerad innan slutet av år 2020.

Hur har Spädbarnsfondens forskningsbidrag hjälpt dig i din forskning?

-Tack vare Spädbarnsfonden kan vi täcka publicerings- och översättningskostnaden, vilket annars är ett stort hinder för att få sin artikel publicerad. Vi författare säger stort tack till er för att ni ville satsa på oss och vår studie.

Recent Posts
0
Grundkurs i peer to peer
%d bloggare gillar detta: