fbpx

Ny forskning: 30 procent av de dödfödda barnen kanske hade kunnat räddas

 In Startsidan

Totalt 700 spädbarn dör varje år i Sverige och många dör helt i onödan. Nu visar ny forskning att 30 procent av de barn som föddes döda i Stockholm 2017 hade kanske kunnat räddas.

Spädbarnsfonden har arbetat hårt och länge för att uppmärksamma regeringen på att allt för många spädbarn dör i Sverige varje år. Spädbarnsfonden vet att dödstalen kan sänkas.

Nu visar ny forskning, en audit, det vill säga en dödsorsaksgranskning som genomförts i Stockholm, att 30 procent av de barn som föddes döda i Stockholm 2017 kanske hade kunnat räddats.

Auditen, som genomförts av en tvärprofessionell expertgrupp, har granskat journaler för alla dödfödda barn i Stockholm under 2017. Fallen har klassificerats utifrån om dödsfallet kunde vara undvikbart eller möjligen undvikbart. Faktorer som bedömts kunna leda till överlevnad var fler bland annat ultraljud, fler kliniska undersökningar, tidigare igångsättningar och att dessa åtgärder satts in utan fördröjning. Vidare fann man att gravida som sökte vård på flera sjukhus, brist på kontinuitet och icke-regelbundna besök inom mödravården var associerade till dödföddhet.

Expertgruppen rekommenderar i sin slutsats återkommande regional och nationell kartläggning av dödsorsaker som en åtgärd för att minska dödstalen.

– Det Spädbarnsfonden länge sett finns nu vetenskapligt dokumenterat i Sverige. Studien som nu publiceras är ett ytterligare bevis på att det finns många liv att rädda. Så många som en tredjedel av de barn som dör kanske dör i onödan. Det skulle vara oförsvarligt att inte gå vidare med detta, säger Malin Asp, läkare och ordförande på Spädbarnsfonden.

Spädbarnsfonden har länge kämpat för en årlig audit, det vill säga regional och nationell kartläggning av dödsorsaker. Studiens resultat är viktig. I Stockholms län dör ca 100 barn i magen varje år. Inget barn ska dö i onödan.

Läs också:

SR: Ett av tre dödfödda barn kanske skulle kunna räddats

Läs Socialstyrelsens sammanfattning här:

Läs originalartikeln här: 

 

Av Anneli Wikström

Recent Posts