fbpx

Patologen: Därför är det viktigt att obducera sitt barn

 In Startsidan

Vi är väldigt ledsna att du står inför detta svåra beslut. Den här intervjun har vi gjort för dig som just nu kanske har fått frågan på sjukhuset om du vill att ditt barn ska skickas på obduktion eller inte. Vi hoppas att du ska hitta svar på dina frågor här.

Att obducera sitt barn eller inte? En fråga som inte är helt självklar för alla. Spädbarnsfonden pratade med Rodrigo Urdar Munoz Mitev, som är specialistläkare i klinisk patologi, för att ta reda på svaren på några av de frågor man som förälder har inför beslutet.

Varför tycker du att det är viktigt att göra en obduktion av ett barn som dör?

Jag förstår att det är ett svårt beslut för föräldrar att ta men det är viktigt av flera anledningar. Dels kan det finnas frågor som man behöver få svar på. Varför har det här hänt? Varför dog mitt barn? Har man möjlighet att undersöka placenta och barn så ger det ofta ett svar och ett avslut istället för att man lever ovetandes.

En annan anledning till att obducera sitt barn är för att varje gång vi gör en obduktion så undersöker vi det vi hittar. I många fall ligger svaret på en genetisk nivå och då kan man få svar på saker som kan vara av vikt för framtida graviditeter. Det kan vara saker som kan återkomma, samt sjukdomar och syndrom som gör att hela familjen måste utredas och det kallas för genetisk rådgivning.

Och en till anledning är för att resultatet av en obduktion utbildar läkarna det vill säga obduktioner har också ett utbildningssyfte. Till exempel, en läkare har sett på ultraljudet att det finns en missbildning på barnet och genom utförandet av en obduktion får ultraljudsläkaren en bekräftelse på sina fynd. Den bekräftelsen är viktig för att den gör att man ökar sitt kunnande.

Vid vilka tillfällen måste man göra en obduktion?

När det gäller kliniska obduktioner så finns det inga måsten. Det är upp till föräldrarna att bestämma. Men när ett barn har dött i hemmet då är det Rättsmedicinska som tar över och då blir det en rättsmedicinsk obduktion.

Många föräldrar kanske är oroliga över att ni ska skära i barnet och att det är ovärdigt. Hur går en obduktion på ett spädbarn till?

Jag vill betona att alla obduktioner görs med stor respekt för människan det gäller och dess anhöriga. Vi har tydliga metoder och riktlinjer som vi använder och följer.

En obduktion går till så att vi först får en remiss av en läkare och så kommer barnet till oss (eventuellt följer också en placenta). Obduktionsteknikerna fotograferar barnet för dokumentation samt allt som följer med barnet, det kan vara allt från kläder, nallar, filtar, smycke och även ibland bilder och hälsningar som syskonen har gjort. Detta görs för att säkerhetsställa att allt barnet hade med sig ska följa med efteråt och för att visa respekt för att det finns en familj, föräldrar, syskon bakom barnet. Sedan mäter och väger de barnet enligt fastställda protokoll. Därefter kommer patologen som ska utföra obduktionen in. Han eller hon börjar med en yttre inspektion av barnet som utförs väldigt noggrant för att man kan hitta många ledtrådar bara utifrån detta.

Därefter är det dags för den inre kontrollen. Vi tar vävnad för att skicka både till klinisk genetik för att utföra genetiska analyser och klinisk mikrobiologi för utredning av eventuella bakterie- och virusinfektioner.

Till sist tvättar vi barnet och klär på kläderna igen för att barnet ska se så fint ut som möjligt. Därefter körs barnet till bårhuset. Föräldrarna har möjlighet att träffa sitt barn igen efter obduktion.

Dissektionsmikroskop

I mikroskopet undersöks vävnader från organen. Bild: Rodrigo Urdar Munoz Mitev

Hur lång tid tar det från en obduktion tills man får ett resultat?

Inom samma vecka gör vi en rapport, ett första utlåtande av våra fynd, det kallas för preliminärutlåtande, vilket kompletteras efter att mikroskopisk, genetisk och mikrobiologisk utredning är färdiga. Vi har som mål att hela processen ska vara klar på fyra till sex veckor. Detta varierar från fall till fall beroende på komplexitet och eventuella analyser som görs på externa laboratorier.

Du nämnde att det av genetiska skäl är viktigt att obducera. Kan du förklara närmare varför?

I vissa fall kan det finnas genetiska avvikelser som är ärftliga där någon av föräldrarna bär på anlaget utan att veta. I sådana fall måste hela familjen undersökas och få rådgivning. I andra fall handlar det om isolerade avvikelser som inte är ärftliga vilket även det är viktig information till föräldrarna.

Ibland kanske det inte finns någon förklaring till varför ett barn dog, vad tittar ni på då?

Det är väldigt viktigt att undersöka placenta utöver barnet. Det finns många fall där man inte hittar någon dödsorsak utifrån obduktionen. Upp till 30 procent av obduktionerna är negativa. Men lägger man till placentan i undersökningen så ökar chansen att hitta en förklaring med ungefär 70 procent. Det finns även tillstånd i placenta som kan återkomma i kommande graviditeter och därför är det extra viktigt. Jag uppmanar alltid klinikerna att skicka med placenta. Det är ett superviktigt organ som kan ge många svar.

Hur länge kan man vänta med att göra en obduktion?

Det finns inga gränser i tid. Föräldrarna måste få tid att vara med sitt barn och ta avsked. Men man måste tänka på att det är viktigt att barnet förvaras kallt eftersom det annars försvårar och påverkar en obduktion negativt.

Rodrigo Urdar Munoz Mitev

Rodrigo Urdar Munoz Mitev

Fakta:

Namn: Rodrigo Urdar Munoz Mitev

Yrke: Specialistläkare i klinisk patologi

Ålder: 42

Bor: Svalöv, Skåne

Läs mer: Angela Jones om beslutet att obducera sitt barn

Läs mer: Så säger lagen om obduktion

Av Anneli Wikström

Recent Posts
0
International Stillbirth Alliance logoEmelie Edholm med Edit som dog i magen
%d bloggare gillar detta: