fbpx

Pressmeddelande- Rapport om hur spädbarnsdödligheten ska sänkas i Sverige

 In Startsidan

Socialstyrelsen har publicerat en rapport med åtgärder för att sänka spädbarnsdödligheten.
Varje år dör det 700 spädbarn i Sverige, i magen, i samband med förlossningen eller under sitt första levnadsår.
Rapporten konstaterar att det finns regionala skillnader vad gäller dödföddhet.

Socialstyrelsen rapport ”Dödfödda barn, en inventering och förslag på åtgärder” publicerades den 14 december 2018.
Spädbarnsfonden har under flera år arbetat för tillkomsten av nationella riktlinjer för att minska spädbarnsdödligheten och har bidragit med sakkunskap till rapporten.

I rapporten konstateras bland annat att ”Det finns betydande regionala skillnader mellan län och regioner vad gäller dödföddhet i Sverige, vilket antyder att det finns möjlighet att minska dödföddhetsfrekvensen.
Det är rimligt att anta att skillnaderna i dödföddhet i fullgången tid beror på skillnader i förlossningsvårdens rutiner”.

-Spädbarnsfonden ser mycket positivt på rapporten och vi ser med tillförsikt fram emot att få se resultat av åtgärderna. De regionala skillnaderna i vården behöver åtgärdas snarast. Vi anser också att risken för överburenhet (födda i vecka 41–42) är en betydligt större riskfaktor än vad rapporten gör gällande, vilket även är vetenskapligt bevisat, säger Malin Asp, ordförande i Spädbarnsfonden.

Socialstyrelsen kommer i rapporten fram till en åtgärdslista med förslag på hur dödstalen kan sänkas. Tre av dessa åtgärder är frågor Spädbarnsfonden har jobbat med under flera år:

  • Framtagandet av ett kunskapsstöd om intrauterin fosterdöd och rekommendationer för professionen som berör dödföddhet
  • Systematiska audits, kartläggningar (på nationell nivå genomförda av experter inom professionen utifrån WHO rekommendationen)
  • Stimulera forskningen kring dödföddhet.

Läs hela rapporten på Socialstyrelsens webb: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/insatserbehovsforattminskaantaletdodfoddabarn

För mer information
Malin Asp, specialistläkare i anestesi och intensivvård, ordförande i Spädbarnsfonden
telefon: 0708-73 12 11
e-post: malin.asp@spadbarnsfonden.se

Spädbarnsfonden är en ideell organisation för föräldrar och familjer som mist spädbarn.
Vi verkar genom forskning och informationsspridning för att minska antalet barn som dör. 
Vår vision är att inget spädbarn ska dö av förhållanden som kan upptäckas och där medicinsk kunskap för åtgärd finns tillgänglig.

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: