fbpx

Region Stockholm satsar på att minska spädbarnsdödligheten

 In Startsidan

I våras lade Spädbarnsfonden fram ett förslag till Region Stockholms om att instifta ett perinatalt center i Stockholm. När nu den styrande koalitionen i Region Stockholm har presenterat sitt förslag till budget för 2021 har man lyssnat. ”Det är fantastiskt positivt”, säger Malin Asp, ordförande i Spädbarnsfonden.

Spädbarnsfonden och Region Stockholm hade ett möte i våras om hur spädbarnsdödligheten kan minskas. Spädbarnsfonden föreslår att det instiftas ett perinatalt center i Stockholm. Centret skulle samla forskning och kompetens kring varför små barn dör eller föds döda, innefatta förlossningsverksamhet anpassad för förlossning av dödfödda barn och för föräldrar som tidigare mist barn samt erbjuda klinisk mottagning inom ramen för specialistmödravården. Och när nu den styrande koalitionen i Region Stockholm presenterar sitt förslag för budgeten 2021 så finns en tydlig ambition att minska dödstalen och samla kunskapen inom vården.

– Det är fantastiskt! Vi är så glada att Region Stockholm visar en ambition att rädda fler barn och förbättra vården i samband med att barn föds döda. Jag är övertygad om att det här på sikt kommer att leda till minskade dödstal i Sverige, säger Malin Asp, ordförande i Spädbarnsfonden och en av de som deltog på mötet med Region Stockholm.

I budgetförslaget föreslås att Karolinska Universitetssjukhuset ska utgöra ett kunskapscentrum. ”Kunskapen behöver stärkas om faktorerna bakom spädbarnsdödlighet och hur detta motverkas för att färre barn ska dö i slutet av graviditet eller under förlossning.”, står det att läsa i budgeten.

En annan punkt som lyfts fram i budgeten är att föräldrar till barn som dött under graviditet eller förlossning ska mötas av jämlik och professionell vård och bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal, oavsett var man söker vård.

– Koalitionen i Region Stockholm har lyssnat till Spädbarnsfondens förslag och tar nu ett första steg för att utreda hur kunskap och kompetens kan samlas på Karolinska universitetssjukhuset. I ett längre perspektiv är det viktigt att även koppla samman forskning och klinisk verksamhet för att få bästa möjliga effekt. Vår önskan är att förlossningsvård, strategiskt arbete och forskning ska finnas under samma tak på ett av de stora Stockholmssjukhusen, säger Malin Asp.

Malin Asp påpekar dock att hon är väldigt nöjd med detta som ett första steg och hon menar att om Region Stockholm sedan vidareutvecklar projektet så kommer man kunna få effekter som minskar dödstalen i hela landet.

– Vi vet att det går och vi tror att just ett perinatalt center är rätt metod. Vi har inspirerats av hur man gör i Danmark och i Storbritannien som har lyckats bra. Vi vet att vi kan rädda fler liv i Sverige, säger Malin Asp.

Att verka för ett nationellt perinatalt center i Sverige är ett av Spädbarnsfondens strategiska mål.

Här finns hela budgetförslaget.

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: