fbpx

Riksdagsledamoten Annika Eclund skriver riksdagsmotion om att nationell kartläggning behövs för att minska antalet dödfödda barn

 In Startsidan

”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av alla dödfödda barn i Sverige i syfte att minska dödstalen och tillkännager detta för regeringen”, så skriver riksdagsledamoten Annika Eclund (KD). Viktig åtgärd för att kunna minska dödstalen i Sverige. Läs hela motionen på riksdagens hemsida:

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/nationell-kartlaggning-for-att-minska-antalet_H5021034

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: