fbpx

Så hoppas de att spädbarnsdödligheten ska minska under 2021

 In Startsidan

Ett nytt år och nya möjligheter. Spädbarnsfonden bad sex kunniga personer svara på frågan på vad de önskar ska ske under året för att spädbarnsdödligheten ska minska.

Anders Linde, överläkare och styrelsemedlem i Spädbarnsfonden

”Att kunskapsunderlaget om induktion 41+0 eller induktion 42+0 skall bli klart! Detta vakuum som gravida och vården befinner sig i är frustrerande eftersom det rör sig om cirka 5% av alla ofödda barn som föds mellan 41+0 och 42+0. Om det är en ökad dödlighet så måste vården få ställa om sin verksamhet snarast för att kunna inducera fler mammor utan att det gör att andra ”riskmammor” får stå tillbaka.”

Angela Jones, verksamhetsansvarig på Spädbarnsfonden

”Jag önskar att kunskapsstödet från Socialstyrelsen för att sänka dödstalen kommer under 2021 och att det implementeras i vården. Att riktlinjer för tidigare igångsättning kommer införas i samtliga regioner samt att man inför en nationell kartläggning av dödsorsaker för de barn som dör intrauterint. Att man tar gravidas oro på allvar och omvårdnaden av gravida individanpassas mer än vad det görs idag. Alla föräldrar som mist barn kan bidra genom att dela sina berättelser, ju fler som uppmärksammar att små barn dör och vad det innebär för familjen, ju fler barn kan räddas till livet.”

Ingela Rådestad, barnmorska och professor

”Jag önskar att alla Sveriges regioner kommer igång med audits och går igenom alla dödsfall, både de som sker före födelsen och under spädbarnsåldern. Jag önskar att dessa audits inte enbart innefattar journalgranskning, genomgång av provsvar och obduktionsprotokoll. Jag önskar att de också inkluderar en så kallad ”verbal obduktion”. Med det menas att föräldrarna intervjuas så att deras erfarenheter kan tas till vara och att vården kan dra lärdomar kring enskilda dödsfall för att kunna förebygga dödsfall som kan förebyggas.”

Malin Asp, överläkare och ordförande i Spädbarnsfonden

”Min önskan inför året är att det formuleras en tydlig nollvision för Spädbarnsdöd från regeringshåll. Första steget är årlig nationell granskning/audit av spädbarnsdödlighet och ett paket av åtgärder för att sätta fokus på att rädda fler barns liv.”

Anna Akselsson, barnmorska och forskare

”För att minska spädbarnsdödligheten i Sverige önskar jag att gravida som inte pratar svenska ska få extra stöd och information under graviditeten. Genom att satsa på detta tror jag att färre barn kommer att dö intrauterint under graviditeten.”

Sofia Säterskog, statsvetare och styrelsemedlem i Spädbarnsfonden

”Jag önskar att det etableras ett nationellt perinatalt center i Sverige under 2021. Ett center som samlar både kompetens, forskning och vård kan bland annat bidra till sänkta dödstal och förbättrad omvårdnad av föräldrar som mister barn.”

 

Av Anneli Wikström

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: