fbpx

Så kan du vara med och minska spädbarnsdödligheten

 In Startsidan

Varje år delar Spädbarnsfonden ut pengar till forskning som kan bidra till att minska spädbarnsdödlighet. Malin Asp, Spädbarnsfondens ordförande, berättar om varför varje krona som kommer in är så viktig och vilka de tre viktigaste åtgärderna för att minska spädbarnsdödlighet är.

Förra året delade Spädbarnsfonden ut 600 000 kronor till forskning för att minska spädbarnsdödligheten. Och i detta nu sitter forskningsnämnden och tittar på vilka som ska få medel för nya forskningsprojekt i år.

– Syftet med forskningsfonden är att stötta forskningsprojekt som kan bidra till att minska spädbarnsdödlighet eller att förbättra omhändertagandet för familjer som drabbats. Vi samlar in medel och utlyser stipendier som forskare får ansöka om. Vi försöker arbeta strategiskt för att stimulera fler att starta forskningsprojekt på ”våra ämnen”, berättar Malin Asp, ordförande i Spädbarnsfonden.

I år har det slagits rekord i ansökningar, hela 25 stycken har kommit in. Dels beror det på att det delades ut mycket pengar förra året men också för att forskningsfonden har marknadsförts genom att man kontaktat institutioner och forskare och informerat om fonden.

Hur går då forskningsnämndens urval till?

– Spädbarnsfonden vill ju stödja forskning av bra kvalitet som kan göra skillnad. Därför gör vi ett gediget arbete med urvalet. Vår forskningsnämnd där vi har ledande experter på området granskar alla ansökningar och lämnar utlåtanden om bland annat kvaliteten på forskningen och möjlighet till resultat. Sedan är det Spädbarnsfondens styrelse som beslutar om utdelning, berättar Malin Asp.

Alla som söker medel till forskning kan tyvärr inte få detta eftersom de resurserna saknas. Hur många som kommer få medel till forskning i år är svårt att svara på i nuläget. Malin berättar att det dels beror på att granskningen inte är klar. Sen blir det en avvägning mellan att ge större belopp till få eller mindre summor till flera.

– Flera saker spelar in till exempel om projekten har goda möjligheter att få stöd från annat håll. Vi har heller inte ännu definitivt besked om hur mycket pengar vi kan dela ut totalt i år. Det påverkas förstås också av hur vår julinsamling går, säger Malin Asp.

För det är ju faktiskt allmänhetens gåvor som gör att Spädbarnsfonden kan bidra med pengar till forskningen. Malin menar att det är ett forskningsområde som är väldigt eftersatt om man jämför med till exempelvis cancerforskningen. Hon tar upp barncancer som ett område där dödligheten tydligt minskat tack vare forskning.

– Vi är helt övertygade om att det är möjligt att minska Spädbarnsdödlighet också. Det gäller framförallt de barn som dör i magen innan de föds, där har antalet inte minskat på många år. När det gäller plötslig spädbarnsdöd så har det ju minskat till ungefär en tiondel av antalet som dog på 90-talet, mycket tack vare råd om ryggläge för spädbarn. De råden hade inte kunnat tagits fram utan forskning på ämnet. Forskningen gör skillnad och kan rädda liv.

Vad är din önskan ska ske under 2021 som kan minska spädbarnsdödligheten?
– Att det kom beslut från regeringsnivå om en nollvision. Målet ska vara att inget barn ska dö om det är möjligt att förhindra. Och att den forskning som finns uppmärksammas.

Malin Asp, ordförande i Spädbarnsfonden.

Här är Malins tre viktigaste åtgärder för att minska spädbarnsdödligheten:

  • En årlig nationell Audit över Spädbarnsdödlighet. Det innebär att varje enskilt dödsfall granskas noggrant och sedan sammanställs resultaten regionalt och nationellt. En slags haverikommission. Det finns något att lära av varje dödsfall. WHO har ett program för detta ” Every baby counts” Detta är också ett sätt att öka medvetenheten – awareness.
  • En jämlik vård, både mellan olika grupper i samhället och mellan olika delar i landet. Tydliga evidensbaserade nationella riktlinjer.
  • Bättre information och utbildning till blivande och nyblivna föräldrar om barnens säkerhet både i magen och under spädbarnstiden.

Här kan du bidra till forskningen. Ge en julgåva, uppmuntra ditt företag att skänka eller bli månadsgivare. Tack!

 

Av Anneli Wikström

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: