fbpx

Socialstyrelsen: Gravida i vecka 22-36 som får Covid-19 löper högre risk att föda prematurt

 In Startsidan

Socialstyrelsen gör bedömningen att kvinnor som får Covid-19 under graviditetsveckorna 22-36 löper högre risk att föda prematurt. Det är efter en analys av svenska data från graviditetsregistret och smittskyddsanmälningar som man gör en förnyad bedömning.

Socialstyrelsen fick ett regeringsuppdrag i slutet av januari 2021 att se över sammanställningen av individer i åldern 18-67 år som löper störst risk att drabbas av allvarliga sjukdomar vid insjuknande av Covid-19. Man har tittat på svenska registerdata och baserat på analysen av detta gör Socialstyrelsen nu bedömningen att kvinnor som får Covid-19 under graviditetsveckorna 22-36 löper högre risk att föda prematurt. För infektion under vecka 28-36 var riskökningen för prematur förlossning ännu större.

I redovisningen visar statistik att en av 35 kvinnor som blir Covid-smittade i vecka 22-27 kommer att föda extremt prematurt på grund av infektionen. I graviditetsvecka 28-31 är det en på 70 som föder prematurt och vid infektion i vecka 32-36 kommer en på 13 att föda sent prematurt. Redovisningen visar också att kvinnor med BMI över 30 löper störst risk att föda prematurt om de blivit smittade av Covid-19.

Ta del av hela Socialstyrelsens redovisning här. 

Recent Posts
0
Emelie Edholm med Edit som dog i magen
%d bloggare gillar detta: