fbpx

Ny utredning från Socialstyrelsen

 In Startsidan

I slutet av mars gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att utreda omhändertagandet av föräldrar och syskon i samband med förlusten av ett spädbarn.

I uppdraget ingår även att undersöka föräldrars sjukskrivning i samband med dödsfallet.

Socialstyrelsen har kontaktat Spädbarnsfonden med anledning av uppdraget. Vi ser positivt på utredningen och vi bidrar till den med våra synpunkter och erfarenheter.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 april 2020.

Socialstyrelsen kom i december 2018 med rapporten ”Dödfödda barn-  en inventering och förslag på åtgärder” om hur spädbarnsdödligheten kan sänkas. Spädbarnsfonden deltog i den utredningen som fokusgrupp och vi bevakar nu vilka åtgärder regeringen går vidare med för att minska antalet barn som dör.

Läs rapporten från 2018

Läs regleringsbrevet från mars 2019

 

 

 

Recent Posts
0
Spädbarnsfondens trupp i festtåget
%d bloggare gillar detta: