fbpx

Spädbarnsdödligheten ökar i Sverige

 In Startsidan

Pressmeddelande: Antalet dödfödda barn ökar i Sverige, visar ny befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån. Totalt föddes 442 döda barn under förra året, det är en ökning från 399 barn 2017. Nu kräver Spädbarnsfonden åtgärder för att minska dödstalen.

– Det är inte acceptabelt att antalet barn som dör ökar i ett välfärdsland som Sverige, säger Malin Asp ordförande för Spädbarnsfonden och specialistläkare inom anestesi och intensivvård.

– Spädbarnsfonden kräver att regeringen omedelbart vidtar åtgärder för att minska spädbarnsdödligheten. I december presenterade Socialstyrelsen nio konkreta förslag om hur antalet dödfödda barn kan minskas. Nu behöver politiker på nationell och regional nivå visa beslutsamhet. De nordiska grannländerna och vissa europeiska länder har lägre dödstal än Sverige vet vi att spädbarnsdödligheten kan minska, säger Malin Asp.

Statistik, antalet dödfödda barn i Sverige 2014–2018

  2014  2015 2016    2017  2018  
pojkar  237 208 202 194 213  
flickor 219 221 212 205 229  
totalt  456 429 414 399 442  
Antalet dödfödda barn per 1 000 födslar
  3,95 3,72 3,51 3,46 3,82  


Statistiska centralbyrån publicerade befolkningsstatistiken 190221, www.scb.se
Socialstyrelsens rapport ”Dödfödda barn, en inventering och förslag på åtgärder” från december 2018

För mer information
Malin Asp, ordförande
telefon: 0708-73 12 11
e-post:
malin.asp@spadbarnsfonden.se

Angela Jones, verksamhetsansvarig
telefon: 0707-77 34 40
e-post: kansliet@spadbarnsfonden.se

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: