fbpx

Spädbarnsfonden fortsätter samarbetet med Socialstyrelsen

 In Startsidan

Spädbarnsfonden har länge bedrivit ett påverkansarbete mot Sveriges beslutsfattare; att sänka dödstalen men också för att vården av föräldrar som förlorat barn, ska mötas av en jämlik vård och bra bemötande.

Sedan ett år tillbaka deltar vi därför i fokusgrupper hos Socialstyrelsen för att kunna dela med oss av våra erfarenheter och där med kunna bidra till att förbättra vissa rutiner, till exempel inom vården.

Socialstyrelsen har av regeringen fått två regleringsbrev som ligger till grund för förändringsarbetet:
1.Omhändertagande av föräldrar och syskon efter ett fosters eller ett spädbarns död i samband med förlossning.
Läs regleringsbrevet

2.Insatser för att minska antalet dödfödda barn. Socialstyrelsen ska inventera och föreslå eventuella insatser för att ytterligare minska antalet dödfödda barn.
Läs regleringsbrevet

Sedan hösten 2018 deltar Spädbarnsfonden i en fokusgrupp hos Socialstyrelsen gällande den neonatala vårdkedjan. Vid ett antal träffar i Stockholm diskuterade vi tillsammans med andra patientföreningar, representanter från kommuner och landsting/sjukvårdsregioner och handläggare från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)hur en sådan vårdkedja skulle kunna se ut – från det att barnet föds tills det ska börja skolan.

Arbetet fortsätter under hösten 2019 med att ta fram ett kunskapsstöd för den neonatala vårdkedjan. Spädbarnsfonden finns representerat i och med att Camilla Skoglund är patientrepresentant, i egenskap av mamma med erfarenhet av neonatalvård men också som representant för de barn som inte överlever sin neonatalvårdtid.

Under hösten 2019 deltar Spädbarnsfonden även i Socialstyrelsens arbete med att ta fram ett sammanhållet kunskapsstöd för graviditet – förlossning – eftervård.

Så här lyder Socialstyrelsens syfte med kunskapsstödet: ”Ett övergripande syfte med kunskapsstödet är att stödja utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik vård i hela landet. Rekommendationerna i kunskapsstödet ska vara anpassade till kvinnans behov och ta hänsyn till de behov som finns hos utsatta grupper”.

Kunskapsstödet ska innefatta de delar i vårdkedjan under graviditet-förlossningseftervård som det finns ett särskilt behov av att utveckla och förbättra för att åstadkomma en trygg och säker vård.

I arbetet med kunskapsstödet lyfter vi Spädbarnsfondens vision, vår önskan om likvärdigt bemötande och vård över hela landet, vi har visat minnespåsen och berättat om tanken bakom den, samt uppmärksammat hur olika det ser ut med sjukskrivning i de nordiska länderna.

Recent Posts
0
bild på fot
%d bloggare gillar detta: