fbpx

Spädbarnsfonden samarbetar Socialstyrelsen

 In Startsidan

I ett regleringsbrev från regeringen har Socialstyrelsen fått i uppdrag att se över omhändertagandet av föräldrar och syskon efter ett spädbarns död.

Spädbarnsfonden bistår med råd och hjälp.

Så här lyder regleringsbrevet till Socialstyrelsen:

  1. Omhändertagande av föräldrar och syskon efter ett fosters eller ett spädbarns död i samband med förlossning

Socialstyrelsen ska undersöka hur omhändertagandet av föräldrar och syskon efter ett fosters eller ett spädbarns död i samband med förlossning ser ut i olika regioner och vilket stöd som erbjuds. I uppdraget ingår även att undersöka i vilken utsträckning föräldrarna är sjukskrivna i samband med dessa händelser och ifall incidensen av långvarig sjukdom ökar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 april 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2019

Läs en artikel i Vårdfokus om hur skillnader i vården kan undvikas.

Recent Posts
0
Ellinor PalmFesttåget i Stockholm 2019
%d bloggare gillar detta: