fbpx

Spädbarnsfonden uppvaktade Socialdepartementet

 In Startsidan

Malin Asp och Sofia Säterskog från Spädbarnsfondens styrelse, träffade socialdepartementets statssekreterare Agneta Karlsson den 7 februari för att framföra och diskutera våra krav på att det behövs en nationell analys av orsaker och händelseförlopp vid varje enskilt dödsfall av barn som dör i sin mammas mage. Dagens samtal var en uppföljning från förra årets möte med dåvarande socialminister Gabriel Wikström.

Det saknas en nationell överblick och kunskap om varför barn dör och händelseförloppet innan dödsögonblicket, och därför anser Spädbarnsfonden att nationellt ansvar krävs för att minska spädbarnsdödligheten i Sverige. Vi anser att landstingen inte klarar uppgiften att på egen hand i respektive landsdel prioritera att minska spädbarnsdödligheten. Det krävs därför ett nationellt ansvar och åtgärder.

Spädbarnsfondens förslag till åtgärd är därför att genomföra en nationell analys av spädbarnsdöden i Sverige.

Syftet med en nationell analys är att ta fram ett kunskapsunderlag som kan användas för framtida åtgärder och förebygga dödsfall. Analysen bör även belysa regionala avvikelser och variationen av dödstal inom landet.

Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell audit och framarbeta en struktur för årlig uppföljning av denna audit för att kunna vidta åtgärder för att minska dödstalen och dessutom följa upp dessa åtgärder.

Statssekreteraren meddelade vid mötet den 7 februari att det är en fråga om prioriteringar. En prioritering som regeringen hittills har valt att inte göra.

Från Spädbarnsfonden sida fortsätter vi att driva frågan vidare.

Malin Asp, Spädbarnsfonden

Malin Asp och Sofia Säterskog från Spädbarnsfondens styrelse uppvaktade Socialdepartementet

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: