fbpx

Spädbarnsfondens forskningsstipendiater utsedda

 In Startsidan

Spädbarnsfondens forskningsstipendium för 2019 har tilldelats forskarna Hanna Åmark, Natalie Roos, Ingela Rådestad och Emmy Tegelström. Genom forskningsstipendierna främjar och stimulerar Spädbarnsfonden forskning med målet att sänka spädbarnsdödligheten. Årets stipendiater delar på anslaget 600 000 kronor.

2019 års forskningsstipendiater är:

  • Hanna Åmark, Södersjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset för studien: ”Orsaker till intrauterin fosterdöd med fokus på kronisk hypoxi och högt BMI”. Anslag: 250 000 kronor.
  • Natalie Roos, Karolinska Institutet, för studien: ”Diabetes mellitus typ1under graviditet och risk för preeklampsi och tillväxthämning– en populationsbaserad kohortstudie i Sverige”. Anslag: 170 000 kronor.
  • Ingela Rådestad, Sophiahemmet Högskola för studien: ”Uppmärksamhet på fosterrörelser och graviditetsutfall – en klusterrandomiserad kontrollerad studie med fokus på̊ 13 381 kvinnor födda utanför Sverige” Anslag: 150 000 kronor
  • Emmy Tegelström, Högskolan Väst för studien: ”Mammors upplevelser av professionellt stöd från BVC, efter tidigare erfarenhet av intrauterin fosterdöd”. Anslag: 30 000 kronor.

Spädbarnsfondens styrelse fattar beslut om vem som får forskningsstipendiet efter utlåtande från den forskningsnämnd Spädbarnsfonden har knuten till sig. Nämnden består av ledande svenska forskare, docenter och professorer som är specialister inom förlossningsvård, nyföddhets- och barnhälsovård samt vårdvetenskap och global hälsa. Stipendiet delas ut en gång per år.

Tack vare ökad insamling från medlemmar, anhöriga och vänner har forskningsanslaget kunnat öka från förra årets 400 000 kronor till årets 600 000 kronor.

Mer information om forskningsfonden finns på www.spadbarnsfonden.se

För mer information
Malin Asp, ordförande
telefon: 0708-73 12 11
e-post:
malin.asp@spadbarnsfonden.se

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: