fbpx

Varför dör barn i magen? Barnmorskan och forskaren Ingela Rådestad svarar.

 In Startsidan

Varför barn dör i magen är en vanlig fråga och så klart är svaren ganska komplexa. Spädbarnsfonden kontaktade barnmorskan och forskaren Ingela Rådestad och bad henne förklara detta.

– Vanliga orsaker är kopplade till moderkakan eller till navelsträngen. Till exempel en moderkaka som inte fungerar optimalt. Sen kan det i sin tur bero på en rad olika faktorer. En annan anledning är infektioner som kan orsakas av virus och bakterier.

På sin hemsida skriver Ingela Rådestad att cirka 40 till 50 procent av alla intrauterina dödsfall i Sverige sannolikt kan kopplas till komplikationer relaterade till moderkaka och navelsträng. Omkring 20 procent av dödsfallen kan kopplas till infektioner, i låginkomstländer är den siffran högre, sannolikt närmare 50 procent. Kromosomavvikelser och missbildningar, förklarar cirka tio procent av dödsfallen i sen graviditet.

Finns det något som man själv kan påverka för att minska riskerna för att barn ska dö?

– Det finns en del kända riskfaktorer exempelvis att vara gravid när man är över 35 år, att vara överviktig och att använda nikotin. Men det betyder inte att dessa faktorer orsakar barnets död i det enskilda fallet. Något som jag föreslår är att lära känna sitt ofödda barns rörelsemönster under graviditetens sista tre månader. Om man fokuserar rörelsernas styrka, karaktär och hur ofta barnet rör sig utan att räkna varje enskild rörelse så får man en god bild av hur det brukar vara. Känner man att rörelserna blir svagare eller färre så ska man söka vård, säger Ingela Rådestad.

Ingela Rådestad var en av dem som fick medel av Spädbarnsfondens forskningsfond förra året. Hon forskar just på att ta fram kunskap som kan förebygga att barn dör före födseln. Ett koncept hon utvecklat är Mindfetalness som bygger på att kvinnan efter vecka 28 använder 15 minuter om dagen till att fokusera på rörelserna för att lära känna sitt eget barns rörelsemönster vilket ökar förutsättningarna att upptäcka avvikelser och då kan man söka vård.

I Sverige föds omkring 440 barn döda varje år efter 22 fullgångna graviditetsveckor, det motsvarar cirka 3,8 dödfödda barn per 1000 födda barn. Majoriteten, två tredjedelar, dör i sen graviditet. Cirka 40 procent av barnen dör efter den 37:e graviditetsveckan, det vill säga i fullgången tid. Omkring 90 procent av alla intrauterint döda barn dör innan förlossningen startat. Och Sverige har sämst siffror i Norden.

– Vi har delvis olika rutiner i Sverige jämfört med de andra nordiska länderna, exempelvis för induktion. På flera kliniker i Sverige väntar man till vecka 42 innan en förlossning induceras, det kan förklara en del av skillnaden.

Vad skulle du vilja se för förändringar i vården för att minska spädbarnsdödlighet?

– Det är en svår fråga. Men ett sätt kan vara att förbättra riskbedömningarna och prata med alla gravida om vad som kan vara en ökad risk just för den unika blivande mamman och vad hon ska vara observant på. Sedan visar forskning att det är gynnsamt att starta förlossningen före vecka 42. Nu pågår det en diskussion kring detta och vissa kliniker har ändrat rutinerna till vecka 41, som jag har förstått det kan kvinnor som är påstridiga få igångsättning före vecka 42. Det innebär att vården inte är jämlik. Sen kanske man kan öka stödet för de som är överviktiga att inte öka för mycket i vikt under graviditeten och att stödja de få som röker och snusar idag att sluta.

Du är en av de forskare som fick stipendiepengar av Spädbarnsfonden förra året. Vad har hänt med din forskning sedan dess?

– Vi har fått en studie publicerad som beskriver förlossningsutfall för kvinnor födda i ett låginkomstland och som föder barn i Sverige. Speciellt kvinnor från Somalia har ett mycket sämre graviditetsutfall jämfört med kvinnor födda i Sverige. Nu fortsätter vi med studier om hur vården kan förbättras för dem, säger Ingela Rådestad.

Mer information  om intrauterin fosterdöd och metoden Mindfetalness, liksom böcker som kan laddas ner gratis, finns på Ingela Rådestads hemsida.

Statistikkälla: MFR

 

Av Anneli Wikström

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: