fbpx

Varför dör barn vid förlossningen eller närmsta tiden efteråt?

 In Startsidan

Spädbarnsfonden pratade med Elisabeth Olhager, verksamhetschef och docent vid Skånes universitetssjukhus, om de vanligaste orsakerna till varför barn dör vid födseln, ojämlik vård och råd om hur man kan minska riskerna med plötslig spädbarnsdöd.

Varför dör barn vid förlossningen?

– Vanligaste anledningarna till att barn dör vid förlossningen är för att det har blivit en komplikation av något slag som leder till syrebrist. Eller att barnet har fötts för tidigt, i vecka 22-23. Sen finns det komplicerade faktorer som tillväxthämning, missbildningar som upptäcks sent.

Många föräldrar som förlorat barn vid förlossningen vittnar om att de inte har blivit lyssnade på. Hur tänker du kring det?

– Det där är ju svårt. När man gjorde en utredning kring intrauterin fosterdöd så såg man bland annat att det var skillnad på mammorna och deras bostadsort. Ju mer vältalig och utbildad man var desto mer kunde man tala för sig och gav sig inte. Även språkförbistringar gjorde skillnad. Mitt råd är att göra en förlossningsplan där man uttrycker innan vad man har för oro kring förlossningen. Men vilka åtgärder som vidtas under en förlossning är ju baserade på medicinska beslut och går kanske inte att förutse. Jag tror det är viktigt att prata om sin oro.

Men om de som står på sig och skriker högst oftast får igenom sin sak så är det ju ingen jämlik vård?

– Nej, det är det inte.

I hur många fall tror du att dödsfall vid förlossningen beror på undermålig vård?

–  Jag tror att det generellt är väldigt, väldigt få fall. De som arbetar med förlossningsvård gör ju sitt bästa, och är medvetna om vilka risker som finns. Varje fall där det händer att barnet dör i samband med förlossningen utreds. Är det en normal graviditet där en frisk kvinna kommer in och barnet oväntat dör vid förlossningen så utreds det, det blir en Lex Maria i syfte att finna om det har begåtts ett misstag som hade kunnat undvikas. I Lund och Malmö, där jag jobbar, så har vi cirka 10 000 förlossningar om året och det händer kanske en eller två gånger per år händelser enligt Lex Maria.

Varför dör barn oftast under första levnadsåret?

– Plötslig spädbarnsdöd är den vanligaste orsaken under första året. Men om man tittar på barn som dör på en Neonatalavdelningen så är det för tidig födsel, infektioner och svåra missbildningar och dödsfall som sker för att barnet fick syrebrist i samband med förlossningen.

– Man ska dock tänka på att Sverige har låg perinatal dödlighet och spädbarnsdödlighet eftersom, vi har en väl fungerande hälso- och sjukvård, framförallt mödrahälsovård och neonatalvård. I min forskning så tittar jag på av vilken orsak nyfödda dör. Finns det dödsfall som hade kunnat undvikas? Kunde man ha gjort något annorlunda och finns det för skillnader mellan olika sjukhus och regioner i landet.

Finns det några råd för att förhindra plötslig spädbarnsdöd?

– Ja, att följa de råd som finns. Låt barnet sova på rygg, inte röka, amma, ge barnet napp och låt inte barnet ligga för varmt, det måste kunna röra på sig. Bädda inte in det som ett bylte eller täck över vagnen med en filt för det blir för varmt i vagnen. Man ska ha uppsyn över sitt barn. Man vet inte exakt vad plötslig spädbarnsdöd beror på men man vet vilka riskfaktorer som finns.

Elisabeth Olhager. Bild: Jan Olhager.

Elisabeth Olhager var en av dem som fick medel av Spädbarnsfondens forskningsfond 2018 för sin forskning om att minska mortalitet hos nyfödda.

Av Anneli Wikström

Fakta från SCB:

Orsaker till dödsfall under neonatalperioden, det vill säga de 28 första levnadsdagarna, är främst förlossningskomplikationer, andningsstörningar och infektioner, ofta i kombination med för tidig födsel, samt medfödda missbildningar. De vanligaste orsakerna till spädbarnsdödlighet under resten av spädbarnsåret är plötslig spädbarnsdöd, infektioner, tumörer och olycksfall. I större delen av världens länder syns en högre spädbarnsdödlighet bland pojkar än flickor.

Övervikt samt bruk av tobak, alkohol eller narkotika hos modern är förknippade med en högre risk för både dödföddhet och spädbarnsdödlighet.

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: