fbpx

Vill du medverka i ett forskningsprojekt?

 In Startsidan

Spädbarnsfonden har blivit kontaktade av medieforskaren Amanda Lagerkvist vid Stockholms universitet. Hon söker deltagare till sin forskning om vilken roll sociala medier spelar i sorgearbete. Vi tycker att hennes forskning är viktig och bra, och den är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. Vi hjälper därför Amanda att hitta deltagare till sina intervjuer. Läs mer:

Mitt namn är Amanda Lagerkvist och jag är medieforskare på Stockholms universitet. Jag leder sedan över fyra år ett forskningsprogram finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som handlar om digitaliseringens existentiella dimensioner. Vi undersöker hur människor sörjer på internet, vilken roll digitala medier och resurser spelar i sorgearbetet, och i hur vi minns och hedrar de döda online. Jag har tidigare intervjuat medlemmar i VSFB och VIMIL om detta. Målet med vår forskning är att öka kunskapen om vad digitala medier betyder när människor befinner sig i stor utsatthet, och att också bidra till en större förståelse för vilka behov som de här föreningarna svarar mot i det svenska samhället.

Nu i höst skulle jag vilja träffa familjer för enskilda intervjuer eller gruppintervjuer, som är med i Spädbarnsfonden och som kan berätta om vad digitala medier betytt i sorgearbetet. Det skulle också vara intressant att intervjua personer som använt internet både under graviditeten och efter att barnet dött. Vad kan man berätta om erfarenheten av att dela med sig av både liv och död online? Och hur tänker man när det gått lite tid sedan förlusten kring vad digitala medier betytt, både med fokus på det som varit positivt och negativt?

Vår forskning är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. Alla medverkande garanteras anonymitet. Jag kommer att dela med mig av intervjuerna i utskrift så att de medverkande kan komplettera eller ändra något i sin berättelse om de vill. De som deltar i studien har rätt att under två veckor efter intervjun dra tillbaka sin medverkan. Därefter betraktas den som en del av forskarens material.

Skulle du/ni vilja träffa mig och berätta om vad internet och t.ex. sociala medier betytt i sorgeprocessen? Kontakta mig i så fall på amanda.lagerkvist@ims.su.se

Amanda Lagerkvist PhD , Associate Professor , Wallenberg Academy Fellow

Läs mer på Stockholms universitets webb.

Läs mer på Wallenbergstiftelsens webb.

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: