Vill du ge en minnesgåva?

Ibland händer det fruktansvärda som inte får hända. Ett litet barn dör i livets början, alldeles alldeles för tidigt. Spädbarnsfonden är en mötesplats för familjer som har mist barn. Vårt rikstäckande nätverk kan ge stöd till föräldrar och familjer genom att möta andra som går eller gått igenom samma erfarenhet, exempelvis i samtalsgrupp, vid minnesstunder och familjehelgen.

Det går självklart bra att beställa ett minneskort i en vuxens minne också. Du fyller bara i formuläret nedan på samma sätt, förutom att det kanske inte skall skickas till föräldrar eller familj, du kan t.ex. välja att vi skickar till en begravningsbyrå . (Där det står förälders namn, kan du istället fylla i mottagaradress alternativt skriva x i rutorna.)

Du kan välja om din gåva ska tillfalla någon av Spädbarnsfondens två fonder, stöd- och forskningsfonden. Om du har ett speciellt önskemål om var din gåva ska gå till så kan du skriva in det i fältet “övrigt”.

Minneskortet är ett vackert tryckt kort i C5 format i dubbelt uppslag. Du kan välja motiv nedan samt skriva en text eller hälsning som vi inkluderar i kortet. Vi skriver aldrig med gåvobeloppet i minneskortet. Vill du att det skall stå med, så meddela gärna det.

Vi skickar endast tryckta minneskort om gåvan överstiger 250kr. Beställ gärna våra fina digitala gåvobevis vid gåvor lägre än 250kr, gåvobevisen får du som en pdf och kan själv skriva ut och ta med eller skicka till vald mottagare via e-post.

Välj motiv

RosFjärilHjärtaLjus


Innehåll

Till minne av (obligatorisk)

Text på kortet

Från

Datum då minneskortet senast måste vara framme. Observera att det kan ta minst fem arbetsdagar att skicka med post.
(Skriv datum i detta format: ÅÅÅÅ-MM-DD)

Gåvobelopp (kr) (obligatorisk) Alla gåvor tas emot med stor tacksamhet. Spädbarnsfonden sänder dock ej ut minneskort vid gåvobelopp som understiger 250 kronor. (välj gärna vårt fina gåvobevis istället, vid belopp lägre än 250kr)

Du kan välja mellan att betala via vårt Bankgiro eller via swish. Vid direktbetalning ange referens: minneskort samt namn. Välj ett betalningsalternativ nedan:
Jag betalar in direkt till Bankgiro: 900-2122
Jag betalar direkt till swishnr: 900 21 22


Föräldrarnas uppgifter:

Förälder 1

Förälder 2

Adressuppgifter

OBS! Vill ni inte att kortet skall skickas till familjen, sätt ett x i namn- och adressrutorna, annars går inte beställningen igenom,
då rutorna är obligatoriska att fylla i. Det går sedan bra att fylla i alternativ adress nedan.

Alternativ adress: (Anhörigadress).
Om minneskortet inte skall skickas till föräldrarnas hemadress ange ny adress nedan:

Givarens uppgifter:

Din epost (obligatorisk)

Övrigt meddelande:

Läs mer om hur Spädbarnsfonden lagrar personuppgifter utifrån personuppgiftslagen intregritespolicy och juridisk information.Jag har tagit del av hur Spädbarnsfonden hanterar uppgifterna som hämtas in via formuläret och i och med att klicka på knappen "Skicka" nedan, godkänner jag behandlingen.

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett e-mail så svarar vi så fort vi kan! Varma hälsningar Spädbarnsfonden

Not readable? Change text.
0