fbpx

Fortsatt många dödfödda barn i Sverige!

 In Okategoriserade, Startsidan, Uncategorized

Fortsatt många dödfödda barn i Sverige

20171 föddes 399 döda barn i Sverige. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån den 21
februari 2018. Lägre dödstal i andra länder visar att fler barn i Sverige kan räddas.
Spädbarnsfonden kräver åtgärder för att minska dödstalen.

Länder som har lägre dödstal än Sverige per 1 000 födslar är Island, Danmark, Finland,
Nederländerna, Norge, Portugal, Japan, Kroatien, Polen, Tyskland, Nya Zeeland, Tjeckien, Australien
och Irland2. Det är inte utrett varför de nordiska länderna med liknande levnadsvillkor har lägre
dödstal än Sverige.

– Det är oacceptabelt att så många barn föds döda varje år i Sverige. Vi har under flera år uppvaktat
regeringen för att de ska ge Socialstyrelsen i uppdrag att varje år genomföra en nationell analys, en
audit av varför barn föds döda och utifrån analysen utarbeta förebyggande åtgärder. De har valt att
inte prioritera frågan, så nu i februari har vi startat en namninsamling för att ytterligare trycka på,
säger Sara Wettergren, tf ordförande i Spädbarnsfonden.

Det föddes 115 416 barn i Sverige 2017. 399 dödfödda barn innebär att åtta barn föds döda varje
vecka, 800 föräldrar är direkt drabbade där familjer möter en livslång sorg. Detta innebär
samhällskostnader i form av psykisk ohälsa och sjukskrivningar.

Statistik, antalet dödfödda barn i Sverige 2010–2017
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
pojkar 231 227 230 212 237 208 202 194
flickor 195 202 223 229 219 221 212 205
totalt 426 429 453 441 456 429 414 399
Antalet dödfödda barn per 1 000 födslar
3,67 3,82 3,99 3,87 3,95 3,72 3,51 3,46

För mer information
Sara Wettergren, tf ordförande i Spädbarnsfonden
telefon: 0709- 59 17 16

Angela Jones, verksamhetsansvarig, Spädbansfonden
telefon: 031-387 57 57
e-post : kansliet@spadbarnsfonden.se

Spädbarnsfonden är en ideell organisation för föräldrar och familjer som mist spädbarn. Vi verkar genom
forskning och informationsspridning för att minska antalet barn som dör. Vår vision är att inget spädbarn
ska dö av förhållanden som kan upptäckas och där medicinsk kunskap för åtgärd finns tillgänglig.

1 Statistiska centralbyråns statistikdatabas den 21 februari 2018
2 The Lancet’s Series Ending Preventable Stillbirth, januari 2016

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: