fbpx

Mäns sorg efter att ha förlorat sitt barn

 In Okategoriserade, Startsidan, Uncategorized

En studie som tittat på mäns sorg då man förlorat sitt barn under graviditet eller neonatalt – Men’s grief following pregnancy loss and neonatal loss: a systematic review and emerging theoretical model
Intressanta resultat, kanske inte helt oväntade med tanke på de berättelser som vi på Spädbarnsfonden hör från våra medlemmar. Man kan tänka att det finns en del saker att ta till sig från denna studie, även här i Sverige. En studie väl värd att läsa!

https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-019-2677-9

Sammanfattning: Man har valt ut studier publicerade mellan 1998 och 2018 som har behandlat mäns sorg i samband med att föräldrarna har förlorat barn i magen eller neonatalt. Totalt tittade man på 46 studier och studierna gäller enbart normala graviditeter, alltså inte när man tvingats avbryta graviditeten då barnet inte skulle överleva p.g.a. sjukdom etc.
Generellt såg man att männen gick tillbaka till arbete snabbt, såg till att hålla sig sysselsatta med t.ex. att snickra och fixa hemma, de sportade. Många upplevde att deras sorg skuffades bort och ignorerades av sjukvård och omgivning. För några upplevdes detta som ett hinder att släppa fram sin egen sorg.

De som mött vårdpersonal som ansträngde sig lite extra för att tillhandahålla medicinsk och praktisk information värderade detta bemötande högt. Likaså de som möttes av ett särskilt team – ”bereavement care team”.
Negativa möten med vårdpersonal, t.ex. att inte kunna få svar på frågor, brist på praktisk information om hur de skulle ta hand om sin partner/mamman på bästa sätt och att de inte blev sedda som en pappa till ett barn som dött, upplevdes som att det förvärrade sorgeprocessen.

Många män uttryckte att graviditeten behandlades som kvinnans upplevelse och de kände sig utanför och ej delaktiga. Männen uttryckte en önskan om att bjudas in och bli mer delaktiga och erkännas som en lika viktig person i graviditeten som den gravida kvinnan.

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: