fbpx

Beviljade medel till forskning

Flicka med ballong

2018

”Möjligheten att minska mortalitet hos nyfödda”
Sökande: Elisabeth Olhager, Lunds Universitet/Skånes Universitetssjukhus
Summa: 220 000 kr
Läs en intervju med Elisabeth Olhager.

”Barnmorskors erfarenhet av att arbeta med Mindfetalness – ett verktyg för kvinnan att uppmärksamma fosterrörelser”
Sökande: Anna Akselsson, Sophiahemmets högskola/Karolinska Institutet i Stockholm.
Summa: 60 000 kr
Läs en intervju med Anna Akselsson

2017

“D-vitaminstatus under graviditet i relation till komplikationer och fatal syrebrist i samband med förlossning”
Sökande: Linnea Bärebring, PhD, Göteborgs universitet, Institutionen för medicin
Summa: 75 000 kr
Läs en intervju med Linnea om hennes forskning.

2016

“Personalens upplevelser när barn föds döda”
Sökande: Mari-Cristin Malm, Högskolan Dalarna, Akademin utbildning, Hälsa och samhälle.
Summa: 20 000 kr
Läs en intervju med Mari-Cristin om hennes forskning.

“Somalilandfödda mödrars uppfattning om varför ett litet barn dör och upplevelser av bemötandet i vården”
Sökande: Kerstin Erlandsson
Summa: 50 000 kr
Läs en intervju med Kerstin om hennes forskning

2015

”Minskade fosterrörelser i slutet av graviditet och utfall”
Sökande: Ingela Rådestad, Sophiahemmet högskola, Stockholm
Summa: 60 000 kr

2014

”Övervakning av foster med skalpprov under förlossning – nya markörer för syrebrist”
Sökande: Lena  Liljeström, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet; Kvinnokliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Summa: 20 000 kr

”Graviditetsutfall i relation till moderns födelseland – en nationell registerstudie”
Sökande: Erika Schytt, Institutionen för kvinnors barn och hälsa, Uppsala universitet
Summa: 40 000 kr

Totalt delades två forskningsstipendier ut under 2014 på sammanlagt 60 000 kr.

2013

“Minskade fosterrörelser i sen graviditet”
Sökande: Anders Linde, Sophiahemmet Högskola
Summa: 75 000 kronor

Totalt delades ett forskningsstipendium ut under 2013 på sammanlagt 75 000 kr.

Se tidigare stipendiater och forskningsämne>>

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett e-mail så svarar vi så fort vi kan! Varma hälsningar Spädbarnsfonden

Not readable? Change text.
0