fbpx

Intervju med Linnea Bärebring

Linnea Bärebring

Linnea Bärebring är dietist och disputerade 2017 med sin avhandling om D-vitaminstatus hos gravida och graviditetskomplikationer. Hon har även fått 75 000 kronor från Spädbarnsfondens forskningsmedel för sin pågående forskning ”D-vitaminstatus under graviditet i relation till komplikationer och fetal syrebrist i samband med förlossning”.

Linnea, beskriv ditt forskningsområde
– D-vitaminbrist ger sämre muskelstyrka vilket skulle kunna ge ökade komplikationer vid förlossning och även syrebrist hos barnet. Andra forskare har skrivit  tidigare publicerade vetenskapliga artiklar angående D-vitaminbrist och akuta kejsarsnitt och detta har lett mig fram till min nuvarande forskning.

Berätta om hur forskningen går till
– Studien började 2013 med att vi tog prover på de kvinnor som i början av sin graviditet skrev in sig hos mödravården i Västra Götalandsregionen. Vi har sedan följt dem under graviditeten och i förlossningsvården. Över 2 000 kvinnor har deltagit. Nu sammanställs journalerna från förlossningsvården.

Vilka resultat har du sett?
– De preliminära resultat jag har sett är att det verkar som att det finns ett samband mellan D-vitaminbrist hos gravida och komplikationer så som havandeskapsförgiftning, förtidsfödsel, tillväxthämning och syrebrist hos nyfödda.

Vad händer nu?
– Mitt mål är att publicera en artikel under det här året med resultaten. Sedan behövs en fortsättning med en interventionsstudie med D-vitamin som tillskott. (Interventionsstudie är en studie där en åtgärd prövas och deltagarna utsätts för förebyggande åtgärd.)

Hur har Spädbarnsfondens forskningsbidrag hjälpt dig i din forskning?
– Bidraget har varit direkt avgörande för studien, då det har finansierat min arbetstid och analyser av blodprover. Till exempel har jag fått tid att mata in data från kvinnornas journaler.

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett e-mail så svarar vi så fort vi kan! Varma hälsningar Spädbarnsfonden

Not readable? Change text. captcha txt
0