Forskning

Antalet barn som dör före födelsen har inte minskat under de senaste 25 åren. Spädbarnsfonden stödjer forskning som tar fram kunskap för att förhindra att fler barn dör före, under eller efter födelsen. Spädbarnsfonden stödjer även forskning kring vård och bemötande av drabbade föräldrar och närstående.

Forskning och utveckling

 • Forskningsnämnden
  Under fliken Forskning och utveckling presenteras Spädbarnsfondens forskningsnämnd. Nämnden består av ledande svenska forskare, docenter och professorer som är specialister inom förlossningsvård, nyföddhets- och barnhälsovård samt vårdvetenskap och global hälsa.
 • Vetenskaplig fakta
  Under fliken Forskning och utveckling finns en flik som heter Vetenskaplig fakta och därefter, till höger kommer sex underrubriker:
 • När barn föds döda
 • När nyfödda och små barn dör
 • Plötslig spädbarnsdöd
 • Spädbarnsdöd i ett globalt perspektiv
 • Fosterrörelser
 • Familjens perspektiv 

Sök forskningsmedel
Under fliken Forskning- Sök forskningsmedel, finns information om forskningsfonden

Ansök senast 31 augusti.

Beviljade medel
Under fliken Forskning- Beviljade medel finns tidigare mottagare av forskningmedel

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett e-mail så svarar vi så fort vi kan! Varma hälsningar Spädbarnsfonden

Not readable? Change text.
0

Start typing and press Enter to search