fbpx

utbildning för nya aktiva

När det gått en tid och den egna sorgen gått över i en ny fas, kanske du vill ge stöd och hjälpa andra föräldrar en bit på vägen i deras sorg. Eller så kanske du vill göra insats  med familjehelgen, anordna ljusmanifestationer, minnesstunder eller sprida kunskap på sjukhusen.

Vi är en förening med många uppdrag och du som medlem är välkommen att bidra med din kraft. Det är du som bestämmer hur mycket tid du vill och kan lägga på ditt ideella engagemang.

Föräldrar som stöttar föräldrar är kärnan i Spädbarnsfondens stödverksamhet. På föreningens grundkurs ”Lövet” får du lära dig sådant som är värdefullt för din personliga utveckling och ditt arbetsliv kring sorg, sorgereaktioner, och hur man kan stötta en medmänniska på bästa sätt.

Oavsett vilket uppdrag du kommer ha i föreningen kommer du att möta föräldrar som mist barn.  Vi vill därför att du ska ha redskap för att bemöta på ett bra sätt. Lövet är första steget i att bli engagerad i föreningen. Därefter kan du bygga på med andra utbildningar.

Det kostar ingenting att delta. Du förbinder dig inte heller att engagera dig. Detta är ett första steg att prova på. 

Grundkurs ”Lövet”

Du är alltid välkommen att engagera dig i Spädbarnsfonden. Grundkursen ”Lövet”  ger dig en bra bas. Den består av tre digitala träffar och praktik i distrikt. Fokus under utbildningen ligger på lära dig mer om föreningens idé, verksamhet och mål, kunskap om sorg och praktisk erfarenhet av stödverksamheten.

Läs mer om grundkursen Lövet.

Påbyggnadskurser

Du som har gått grundkursen och är intresserad av att själv leda en samtalsgrupp, att föreläsa för sjukvården om Spädbarnsfondens  ”Minnespåse” och stöd eller att bli distriktssamordnare kan anmäla dig till någon av våra påbyggnadskurser

Läs mer om påbyggnadskurserna.

När är jag redo att engagera mig?

Det finns ingen magisk tidsgräns då man är mogen att vara stöd till någon annan, det är naturligtvis individuellt. Men för att gå in i en aktiv roll som stödperson eller ordna verksamhet behöver du ha kommit en bra bit på vägen i din egen sorg.

Frågor att ställa till dig själv:

Kan jag …
… avsätta tid till föreningen i den livssituation jag har just nu?
… dela någon annans sorg och känna igen mig utan att själv bryta ihop?
… lyssna mer än jag talar?
… ta initiativ till kontakt och klara av att bli avvisad?
… sätta gränser för hur mycket jag som aktiv ska engagera mig i?

En del kanske aldrig känner sig redo eller intresserade att engagera sig, vissa kan känna en stark längtan att få hjälpa till och ”ge tillbaka” redan efter något halvår eller år.

I ett sådant läge rekommenderar Spädbarnsfonden oftast att du hjälper till med olika uppgifter som finns i föreningen, som att baka till träffar, göra utskick, dela ut program vid minnesstunder. Det finns alltid något att göra för den som vill och orkar.

0