fbpx

Grundkursen Lövet

Under vår digitala grundkurs för nya aktiva får du veta mer om föreningens historia och bakgrund. Vi pratar om att möta sin egna sorg och att vara stöd till andra. Vi avslutar kursen med praktik och ett uppföljande samtal.

Målgrupp: Föräldrar som mist barn och dess anhöriga som kommit en bit på vägen i sorgeprocessen och som är medlemmar i Spädbarnsfonden.
Syfte: Förbereda och utbilda medlemmar som vill engagera sig och vill ha mer kunskap om föreningen och stödverksamheten.
Omfattning: Tre digitala träffar, praktik ute i ett distrikt och ett uppföljningssamtal efter kursens slut. Inför varje träff kommer du att få några filmer, poddar och artiklar att ta del av men det är frivilligt såklart.

Datum

Nästa grundkurs startar vintern 2024. 

Praktik

Som ett inslag i kursen gör du ”praktik” i något distrikt som har verksamhet. Det kan innebära en resa för dig beroende på var i landet du bor. Föreningen står för kost, logi och resa som hör till praktiken. Datum bestäms i samråd med distriktet.

Anmälan

Maila till stod@spadbarnsfonden.se 
Skriv en rad om dig själv och varför du är intresserad av att gå grundkursen.

Kursupplägg

Introduktion

Digital träff
2,5 timmar

Vi berättar vad du kan förvänta dig av kursen. Därefter ger vi dig en översikt av föreningens historia, vision och arbetsområden. Vi berättar om vad föreningen åstadkommit genom åren och vilka frågor som är viktiga för föreningen just nu. Vi pratar också om vad det innebär att vara ideell och vilka olika roller som finns i just vår förening.

Min sorg och andras

Digital träff
2 timmar

Lars Björklund föreläser och tar bland annat upp sorgeprocessen, frusen sorg eller förlängd sorgereaktion, dubbel sorg och faser en sörjande kan uppleva. Han beskriver hur kan jag använda mina egna erfarenheter för att stötta en förälder och skillnaden mellan stödperson och samtalsterapeut. Det finns gott om tid för att ställa frågor och samtala.

Att vara stödperson

Digital träff
2 timmar

Stödpersoner i föreningen ger några olika exempel på sina erfarenheter av att finnas där för föräldrar eller anhöriga. Hur länge följer man en person? Hur mycket tid tar engagemanget? Vad betyder det att få handledning?

Praktik

Dag och tid efter överenskommelse med distriktssamordnare.

I en del distrikt finns många aktiva och en del har redan har varit med på olika träffar och aktiviteter. Andra som går grundkursen kommer kanske starta upp verksamhet i ett distrikt som varit vilande. För att hämta inspiration och lära känna varandra erbjuds du att vara med på en aktivitet i ett distrikt. Om du behöver resa står Spädbarnsfonden för kostnaden.

Enskilt samtal

Dag och tid efter överenskommelse med kursledningen.
45 min

Vi bokar en tid för att få höra hur du upplevt kursen, om du vill engagera dig och i så fall hur. Kanske bestämmer du att du vill du vänta lite, eller så är du redo och har tid att gå in i föreningens verksamhet på olika sätt.

0