fbpx

Spädbarnsdöd i ett globalt perspektiv

Informationen på den här sidan ses över under hösten 2023.

Varje dag föds uppskattningsvis 7 200 döda barn i världen, 2,6 miljoner barn per år. I låginkomstländer dör hälften av barnen under förlossning. Det är en del i den globala hälsoutveckling som är eftersatt, trots att det med enkla medel går att rädda många av dessa barn. Det menar världsledande forskare som har producerat forskning och publicerat artiklar som samlats till sammanfattande rapporter som alla publicerats i en samling i tidskriften The Lancet.

Tanken på att ett barn lever när förlossningen startar och dör under de kommande timmarna av anledningar som helt skulle kunna förebyggas borde vara en internationell hälsoskandal, men blir det inte”, skriver tidskriftens redaktörer.

Riskfaktorer

En överväldigande majoritet av dödsfallen inträffar i låginkomstländer. Risken är allra störst i länder söder om Sahara. I Rwanda har man lyckats vända trenden och har minskat antalet dödfödda barn med 2,9 procent. Det visar att det går att förhindra att barn föds döda, menar forskarna. USA är ett av de länder där man lyckats minst i världen, med endast 0,4 procent per år. Island har lägst andel dödfödda barn, av 186 undersökta länder, med 1,3 dödfödda barn per 1 000 födslar.

Att mamman drabbas av malariainfektion orsakar cirka 8 procent av totala antalet barn som dör före, under eller efter förlossningen. Att gå långt över planerad tid för förlossning i sin graviditet är den vanligaste anledningen till att barn föds döda, 14 procent av dödsfallen. En annan stor risk är livsstilsfaktorer som näringsintag såväl undernäring som fetma samt rökning.

Fler barn klarar sig

Forskning visar att antalet dödfödda barn i världen har sjunkit något men utvecklingen går långsamt. Den årliga nedgången beräknas vara kring två procent. Dödligheten hos nyfödda och småbarn som klarat förlossningen har däremot sjunkit dubbelt så mycket, mest tack vare bättre vård och tillgång till vacciner.

Eftervården

Forskarna menar även att vården efter barnets födelse och död bör förbättras för drabbade föräldrar. Rapporten fastslår att fyra miljoner kvinnor, världen över lever med symptom på depression efter att ha fött ett dött barn.  I många länder leder ett barns död även till social isolering, och i vissa fall även ökad risk för misshandel och våld inom familjer.

Här finns en länk till The Lancet med alla artiklar, sammanfattningar, expertkommentarer och föräldraberättelser.
Materialet kan laddas ner och läsas kostnadsfritt.

0