fbpx

Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Spädbarnsfondens verksamhet. Styrelsens uppgift är att strategiskt leda Spädbarnsfondens verksamhet i frågor som berör finansiering, framtids- och strategifrågor samt samarbete med andra aktörer och organisationer. Spädbarnsfondens styrelse arbetar ideellt utan arvode.

Emelie Simmons, ordförande
Gunilla Örnebring, vice ordförande
Sofia Svarfvar, kassör
Dina Zuko, ledamot, samordnare för forskningsnämnden
Camilla Lindberg Simonsson, ledamot med särskilt ansvar för stödverksamheten
Kristina Levin, suppleant
Ylva Odenbring, suppleant med särskilt ansvar för Spädbarnsfondens forskningsfond
Carita Westergren, suppleant, ledamot i SAMS

Varmt välkommen att höra av dig till oss!
Du når oss på förnamn.efternamn@spadbarnsfonden.se  

Revisorer
Per Hammar, KPMG i Uppsala
revisorssuppleant, Karin Francois, KPMG i Uppsala

 

Styrelse och revisorer valdes vid extra årsmöte 14 maj, 2023.

 

0