fbpx

Årsmöte och medlemskap

Spädbarnsfonden håller årsmöte i mars varje år. Alla medlemmar är välkomna. För att ha rösträtt på mötet behöver du har varit medlem i minst 30 dagar.

Föreningen har våren 2023 antagit nya stadgar och höll därför ordinarie årsmöte den 26 mars och ett extra årsmöte den 14 maj för att fastställa årsmötets beslut. Ta del av nya stadgar, strategidokument för 2023-2026, ny styrelse, årsredovisning, budget och protokoll.

Läs våra viktiga dokument.

Betala medlemsavgiften 2024

Under februari och mars kommer föreningen skicka ut förnyelse av medlemsavgifter  till alla som varit medlemmar mellan åren 2020-2023. Vill du inte fortsätta vara medlem så kan du maila till oss eller låta bli att betala påminnelsen. I juni kommer en till påminnelse och därefter så tar vi bort dig ur vårt medlemssystem.

Betalning via autogiro avslutas
Vi har tidigare meddelat att vi tagit bort möjligheten till att betala sin medlemsavgift via autogiro. Du som medlem ombeds avsluta ditt autogiro och betala via den avi du fått hem i brevlådan eller per e-post. Har ditt medlemskap redan dragits via autogiro kan du maila oss med en skärmdump eller kvitto på betalningen. Vi har bytt medlemssystem och detta innebär att alla autogiron för medlemskap måste avslutas.

Har du frågor skriv till info@spadbarnsfonden.se

Bli medlem >>

Anmälan 2024

Öppnar i februari 2024.

För att kunna anmäla dig måste du vara medlem och ha ett login till medlemsportalen. Behöver du hjälp med ditt medlemskap eller login kontakta info@spadbarnsfonden.se

Du kan bli medlem när som helst och få vara med på årsmötet, men för att få rösta måste du enligt stadgarna har varit medlem i minst 30 dagar. Bli medlem >>

OBS!
Vi kommer inte ha möjlighet att släppa in medlemmar som inte anmält sig via knappen nedan. Varje deltagare måste sitta på en egen inloggning för att röstlängden ska kunna vara korrekt.

styrelsens förslag som behandlas vid ordinarie årsmöte 2024

Här publiceras styrelsens förslag som årsmötet behandlar.

Medlemmarnas förslag som behandlas vid ordinarie årsmöte 2024

Här publiceras motioner som skickas in till styrelsen, samt styrelsen svar. Senast 15 dagar innan årsmötet ska motioner vara styrelsen tillhanda.

Tre snabba om motioner

  1. Vad är en motion?

    En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om. Styrelsen läser alla inkomna motioner och de publiceras på webben.

  2. Vem får skicka in en motion till årsstämman?

    Alla som är medlemmar i vår förening har rätt att få lägga fram förslag, så kallade motioner, till årsmötet.

  3. Varför ska man skriva en motion?

    Den som vill förändra något i vår förening skriver en motion för att förslaget ska kunna diskuteras och beslutas om av föreningens högsta beslutande organ, som är årsmötet.

0