fbpx

Familjehelg 2024

Välkommen på årets familjehelg 30/8–1/9!

Spädbarnsfondens familjehelg har arrangerats på olika platser i Sverige under många år. I år är vi på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna.

På familjehelgen möts medlemmar från hela Sverige och får tillsammans minnas sina saknade barn och skapa en gemenskap med andra familjer.

Sista anmälningsdag är den 30 juni 2024.
Deltagande:

För att delta i familjehelgen behöver du vara medlem i Spädbarnsfonden, det blir du HÄR. När du blivit medlem kan du anmäla dig via HÄR. Det finns olika former för deltagande. Du kan delta hela helgen fredag-söndag med övernattning eller delta som dagdeltagare. Som dagdeltagare kan du antingen delta i allt program hela helgen fredag-söndag eller enbart på lördagen.

Funktionär: Vi söker efter funktionärer som kan vara med och fylla familjehelgen med innehåll och skapa gemenskap. Läs mer om vilka roller vi söker HÄR. Du är som funktionär varmt välkommen att ta med familjen, som då deltar i familjehelgen som deltagare. Du kan även delta utan familj. Som funktionär anmäler du dig och din familj i samma anmälningsformulär som deltagare HÄR.

Anmälan:

Du anmäler dig och din familj via den här länken. Om ni vill ha med er anhöriga som inte är medlemmar i Spädbarnsfonden så kan du anmäla dem som del av ditt sällskap (om ni är fler än fem vuxna i sällskapet hör av er till info@spadbarnsfonden.se så fixar vi er anmälan den vägen).

Anmälningsformuläret efterfrågar mycket information, detta för att vi ska kunna planera helgens program samt kunna ge relevant information till Vilsta Sporthotell. Den information som anges i anmälningsformuläret används enbart för familjhelgen.

Avanmälningsregler:

Vid avanmälan senare än 14 dagar innan familjehelgen (sista dag för avanmälan 15/8) tas en avgift på 800 kr per familj ut. Detta för att täcka de kostnader som uppstår om antalet deltagare förändras. Avgiften gäller oavsett deltagandeform.

Ekonomi:

Familjehelgen betalas i efterhand. Fakturorna kommer att skickas ut under september månad med betalning i oktober.

Vi verkar för att hålla kostnaderna så låga som möjligt för alla, Spädbarnsfonden subventionerar en del av kostnaden för familjehelgen genom att stå för gemensamma måltider och andra kostnader för det gemensamma programmet. Det finns även möjlighet till ekonomiskt stöd för deltagande och resor.

Spädbarnsfonden tar inte ut någon deltagaravgift för familjehelgen.

Boende:

Vilsta Sporthotell erbjuder många olika former av boende.

Det finns stugor, hotellrum och campingplatser för tält/husvagn/husbil.

Till alla boendeformer kan frukost läggas till och till stugor kan slutstädning läggas till. För hotellrum ingår frukost och städning i priset.
Vilsta Sporthotell tillåter hundar i hotellrum och stugor mot en avgift.

Observera att de korrekta priserna är de som anges i anmälningsformuläret då vi har särskilda gruppriser.

Program:

Familjehelgens program görs av ideellt aktiva medlemmar i Spädbarnsfonden. Alla ideellt aktiva medlemmar som deltar som funktionärer på familjehelgen har uppvisat utdrag ur belastningsregistret för föreningen.

Vi vill erbjuda ett program som skapar samtal, gemenskap, glädje och ger utrymme att minnas för vuxna och barn. Att delta i en familjehelg kan vara intensivt och utmattande, det är viktigt att ta tid för återhämtning. Man deltar i helgens program efter sina förutsättningar.

Familjehelgen inleds kl.14.00 på fredagen 30/8 och avslutas 14.00 söndagen 1/9 efter gemensam lunch.

Samtalsgrupper och aktiviteter för vuxna och barn erbjuds fredag 15.00-17.30 , lördag 9.30-17.00 och söndag 9.30-12.00. På kvällarna fredag och lördag äter vi gemensamt och tar del av marschalltändning och minnesstund på kvällen. På kvällarna fredag och lördag erbjuds även möjlighet till fria samtal för vuxna.

Samtalsgrupper: Samtalsgrupper är för vuxna och använder sig av Spädbarnsfondens metoder för samtal. Varje grupp har 2 samtalsledare som är aktiva medlemmar i Spädbarnsfonden och genomgått vår samtalsledarutbildning. Grupperna har max 12 deltagare.

Här under finns en lista på teman för samtalsgrupper vi hoppas kunna erbjuda i mån av samtalsledare och efterfrågan:

Vad hände?

Sörja olika

Vägen framåt

Omgivningens reaktioner

För den som burit barnet

För den som inte burit barnet

Anhöriggrupp

Vänta barn igen

För dig som förlorat en flerling

HBTQ-föräldrar

Fria samtal

Programpunkt fredag eftermiddag
Malin Algotsson från Randiga huset föreläser om syskons sorg

Malin Algotsson
 är socionom och började som volontär på Randiga Huset 2017, driven av ett brinnande engagemang för att stötta barn och familjer i sorg. Tack vare alla unika möten på Randiga Huset har hon fått en bred bild och förståelse för barns situation när en älskad person dör. Nu har hon arbetat inom verksamheten i två år och stöttar dagligen familjer i svåra livssituationer. Under föreläsningen vill hon dela med sig av sina erfarenheter och insikter från detta viktiga arbete.

Randiga Huset är en ideell organisation som stödjer barn och familjer som har, eller kommer att, uppleva förlusten av en nära anhörig till följd av dödsfall. Med kontor i både Stockholm och Göteborg erbjuder Randiga Huset en trygg plats för enskilda samtal och gruppträffar där deltagarna får stöd att bearbeta sin sorg. Att träffa andra med liknande erfarenheter skapar en tillhörighet i en utsatt situation där många känner sig ensamma. Från sina två lokalkontor erbjuder Randiga Huset stöd till familjer runt om i landet.

Namnet Randiga Huset är inspirerat av hur barns sorg ofta beskrivs – randig. Ibland är de helt otröstliga, nästa stund leker de som om ingenting har hänt, och plötsligt blir de rasande arga över något som verkar vara obetydligt. Dessa ränder i sorgen är tecken på att allt fungerar som det ska för barnet.

Vi kommer även att erbjuda aktiviteter och samtalstillfällen för barn, med åldersanpassat innehåll samt gemensamma aktiviteter för barn och vuxna.

Samtalsgrupperna för vuxna är helt barnfria (om du behöver gå undan för att amma så anpassar samtalsledarna upplägget för det). Som förälder ansvarar du för att ditt/dina barn har en vuxen som tar hand om dem när du är på samtalsgrupp.

En viktig del av familjehelgen är de gemensamma stunderna för att minnas våra saknade barn. På fredagens kväll kommer vi gemensamt att tända marschaller för våra saknade barn och på lördagen under eftermiddagen håller vi en minnesstund.

Gemensamma måltider: På fredagen och lördagen äter vi gemensam middag. På söndagen avslutar vi med gemensam lunch. Spädbarnsfonden bjuder på de gemensamma måltiderna och ser till så att måltiderna är anpassade efter kostpreferenser.  Familjehelgen följer Spädbarnsfondens alkoholpolicy och är helt alkoholfri.

Sagt om familjehelgen

Det finaste för oss var gemenskapen och hur närvarande alla våra barn fick vara.

Barnen hittade snabbt massor av kompisar och det var skönt att möta andra familjer med samma erfarenhet och utmaningar som dessutom befann sig i olika stadier i sorgen.

/Ida och Jonas Svensson

0