fbpx

Vår historia

HISTORIA

Spädbarnsfonden bildades 1986 och hette under de första åren Föräldraföreningen plötslig spädbarnsdöd. Två familjer som hade förlorat sina barn i plötslig spädbarnsdöd var drivande och den ursprungliga tanken var att bilda en lokal förening i Stockholm, i samråd med professor Hugo Lagercrantz, som var en av de främsta svenska forskarna kring plötslig spädbarnsdöd. Men behovet var större. Drabbade föräldrar från hela Sverige kom till det första mötet och därför bildades en riksförening.

Föreningens namn ändrades 1999 till Föräldraföreningen Spädbarnsdöd. Verksamheten breddades och namnet inbjöd ännu fler medlemmar. Sedan årsmötet 2004 heter vi Spädbarnsfonden och stöder familjer och anhöriga som mist ett litet barn innan födseln eller under barnets första levnadsår.

Idag möter Spädbarnsfonden  ungefär 750 familjer i olika verksamheter.  Det är både familjer, vänner och släktingar som mist barn men även sjukhuspersonal, begravningsbyråer, kyrkor och andra som vill stötta vår verksamhet. Sorgen är gemensam för alla som mist ett litet barn.

en ny logotyp

I april 2019 i samband med vår 33-årsdag, 12 april, 2019, presenterade vi vår uppgraderade logotype. Vi är björklövet, en symbol som för oss symboliserar livets cykel:

Fragilt och starkt på samma gång.
Från knopp till vissnat löv, från liv till död till liv igen.
Växtkraft, förändring.
Grenar som förenar, binder samman, omsluter. En utsträckt hand.
Erbjuder hopp. Det starka trädet som övervinner den kalla vintern.
Nya löv. Livscykeln.

Reklambyrån Volt har hjälpt Spädbarnsfonden att ta fram den nya logotypen. Lövet är i flera lager från handmålade akvareller.  Det symboliserar våra olika verksamheter. Stöd, forskning, påverkan, utbildning och opinionsbildning.

0