fbpx

Distrikt

Distriktverksamhet

Spädbarnsfondens lokala verksamhet är indelad enligt länsuppdelning. Varje lokalt distrikt har en eller flera distriktssamordnare och de större distrikten har även en arbetsgrupp med aktiva. I de distrikt som saknar en distriktssamordnare, finns oftast kontaktpersoner. För att komma i kontakt med rätt distrikt kan du maila vår stödsamordnare Ann Larsson på stod@spadbarnsfonden.se.

Det kan vara en vändpunkt för många föräldrar i sorg att träffa eller prata med andra som delar erfarenheten av att förlora ett litet barn. Distrikten ordnar olika typer av träffar.  Här nedan kan du läsa mer om träffarna. Det kan också vara att man träffas och promenerar tillsammans, träffar där syskon är med, träffar med andra mammor när man är gravid igen, olika minnesstunder vid mors- farsdag, eller andra högtider och även träffar för far- och morföräldrar.

Öppen träff
En öppen träff är ett tillfälle då du kan träffa andra föräldrar som också förlorat barn. Vi brukar tända ljus för våra saknade barn, vi pratar om det som känns aktuellt just där och då, vi fikar. Antalet deltagare varierar från gång till gång.

Sluten samtalsgrupp
En sluten samtalsgrupp innebär tre till fem träffar som hör ihop, med olika teman varje gång. Det är samma familjer som kommer alla gångerna och man anmäler sig till att delta i dessa träffar. Samtalsgrupper håller vi när vi fått ihop tillräckligt många familjer.

Om man vill gå i samtalsgrupp vill vi att man är medlem i Spädbarnsfonden. Du får gärna komma på en öppen träff eller två. För fortsatt deltagande löser du medlemsavgift hos oss i Spädbarnsfonden.

Familjehelg
Varje år arrangerar vi en familjehelg där familjer från hela Sverige träffas. Under helgen arrangerar vi samtalsgrupper med olika teman, aktiviteter för hela familjen och minnesstunder för de saknade barnen. Helgen är ett fint tillfälle att träffa andra som upplevt samma sak samt att knyta nya kontakter. Här kan du läsa mer om familjehelgen. Vi hoppas kunna erbjuda familjehelger på flera platser i landet 2023.

0
%d bloggare gillar detta: