fbpx

Distrikt

Distriktsverksamhet

Spädbarnsfondens lokala verksamhet är indelad enligt länsuppdelning. Varje lokalt distrikt har en eller flera distriktssamordnare och de större distrikten har även en arbetsgrupp med aktiva. I de distrikt som saknar en distriktssamordnare, finns oftast kontaktpersoner. För att komma i kontakt med rätt distrikt kan du maila stod@spadbarnsfonden.se

Det kan vara en vändpunkt för många föräldrar i sorg att träffa eller prata med andra som delar erfarenheten av att förlora ett litet barn. Distrikten ordnar olika typer av träffar. Nedan kan du se några exempel på vad föreningen erbjuder.

Öppen träff
En öppen träff är ett tillfälle då du kan träffa andra föräldrar som också förlorat barn. Vi brukar tända ljus för våra saknade barn, vi pratar om det som känns aktuellt just där och då, vi fikar. Antalet deltagare varierar från gång till gång.

Sluten samtalsgrupp
En sluten samtalsgrupp innebär tre till fem träffar som hör ihop, med olika teman varje gång. Det är samma familjer som kommer alla gångerna och man anmäler sig till att delta i dessa träffar. Samtalsgrupper håller vi när vi fått ihop tillräckligt många familjer.

Familjehelger
Varje år arrangerar vi familjehelger där medlemmar från hela Sverige träffas. Under helgen har vi tid för samtalsgrupper, aktiviteter för hela familjen och minnesstunder för de saknade barnen. Läs mer om våra familjehelger >>

Kommande aktiviteter

Digital samtalsträff tis 26 mars kl 19-21

Varmt välkommen till en digital träff! Tisdagen den 26 mars kl.19-21 Nästa träff i Södermanland-Västmanlandsdistriktet är digital, och därför bjuder vi även in dig som tillhör ett distrikt utan [...]

page 1 of 4
0