fbpx

Sök forskningsmedel

Ansökningsperioden är öppen 1 juni – 30 september. 

Forskningsfonden

Spädbarnsfonden utlyser en gång per år medel för stöd till forskning med syfte att förebygga att barn dör före födelsen eller under spädbarnsperioden. Forskningen kan även handla om att förbättra bemötandet av drabbade föräldrar och närstående. Anslag kan sökas för biomedicinsk forskning, inom fostermedicin och nyföddhetsvård, och för omvårdnads- och vårdvetenskaplig samt psykosocial forskning.

För forskare och disputerade doktorander

Medel kan sökas av disputerade forskare samt registrerade doktorander. För doktorander ska det i ansökan framgå tidpunkt för registrering vid svenskt universitet och ett huvudhandledarintyg ska bifogas.

Ansökan ska innehålla beskrivning av projektet, budget samt för doktorander ett handledarintyg. Spädbarnsfondens forskningsnämnd granskar inkomna ansökningar och överlämnar underlag för rekommendation till föreningens styrelse för beslut om tilldelning av medel. Spädbarnsfonden stödjer inte forskningsprojekt som är helt eller delvis industrifinansierade.

Beslut om tilldelade medel meddelas senast innan årsskiftet. Ansök via formulär nedan. Eventuella frågor skickas till info@spadbarnsfonden.se

Mottagare av forskningsmedel delger Spädbarnsfonden projektets hel-eller delresultat inom två år efter att medel tilldelats. En skriftlig ekonomisk redovisning ska sändas till Spädbarnsfonden senast tre månader efter avslutat projekt. Spädbarnsfonden önskar att stipendiemottagaren gör en muntlig redovisning av projektets vetenskapliga resultat via en kort videoinspelning. Utvalda projekt kan få möjlighet att göra en presentation vid Spädbarnsfondens årsmöte eller något av våra seminarier.

Villkor vid beviljat anslag

Intervjuer med tidigare mottagare av forskningsmedel

Stöd för kommunikationen

En kommunikationstavla är en del av det åtgärdspaket som Malin Edqvist och hennes kolleger provar på nio förlossningssjukhus för att ge barn en tryggare start i livet. – Vi började testa det här [...]

0