fbpx

Sök forskningsmedel

Forskningsfonden

Spädbarnsfonden utlyser en gång per år medel för stöd till forskning med syfte att förebygga att barn dör före födelsen eller under spädbarnsperioden. Forskningen kan även handla om att förbättra bemötandet av drabbade föräldrar och närstående. Anslag kan sökas för biomedicinsk forskning, inom fostermedicin och nyföddhetsvård, och för omvårdnads- och vårdvetenskaplig samt psykosocial forskning.

Sök forskningsmedel

Medel kan sökas av disputerade forskare samt registrerade doktorander. För doktorander ska det i ansökan framgå tidpunkt för registrering vid svenskt universitet och ett huvudhandledarintyg ska bifogas.  Ansökan ska innehålla beskrivning av projektet, budget samt för doktorander ett handledarintyg. Spädbarnsfondens forskningsnämnd granskar inkomna ansökningar och överlämnar underlag för rekommendation till föreningens styrelse för beslut om tilldelning av medel. Spädbarnsfonden stödjer inte forskningsprojekt som är helt eller delvis industrifinansierade.

Beslut om tilldelade medel meddelas senast innan årsskiftet. Eventuella frågor samt ansökan skickas elektroniskt till kansliet@spadbarnsfonden.se

Mottagare av forskningsmedel delger Spädbarnsfonden projektets hel-eller delresultat inom två år efter att medel tilldelats. Återrapportering sker genom ett cirka 45 minuter föredrag vid föreningens årsmöte eller vid något av föreningens seminarium samt en kort populärvetenskaplig rapport till föreningens medlemsblad.

Kontrakt för mottagare av forskningsmedel uppdateras för närvarande.

Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober. Svar på din ansökan kommer senast vid årsskiftet.

Fyll i ansökan direkt (ifyllbar pdf) spara och maila oss

OBS! Istället för att klicka på spara, välj skriv ut (välj då att skriva ut som pdf)

Eller ladda hem ansökan här, skriv ut och skanna in och maila oss.

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett e-mail så svarar vi så fort vi kan! Varma hälsningar Spädbarnsfonden

Not readable? Change text. captcha txt
0