fbpx

Sök forskningsmedel

Forskningsfonden
Spädbarnsfonden utlyser en gång per år medel för stöd till forskning med syfte att förhindra att barn dör före födelsen eller under spädbarnsperioden. Forskningen kan även handla om att förbättra bemötandet av drabbade föräldrar och närstående. Anslag kan sökas för biomedicinsk forskning, inom fostermedicin och nyföddhetsvård, och för omvårdnads- och vårdvetenskaplig samt psykosocial forskning.

Sök forskningsmedel
Medel kan sökas av disputerade forskare samt registrerade doktorander. För doktorander ska det i ansökan framgå tidpunkt för registrering vid svenskt universitet och ett huvudhandledarintyg ska bifogas.  Ansökan ska innehålla beskrivning av projektet, budget samt för doktorander ett handledarintyg. Spädbarnsfondens forskningsnämnd granskar inkomna ansökningar och överlämnar underlag för rekommendation till föreningens styrelse för beslut om tilldelning av medel. Spädbarnsfonden stödjer inte forskningsprojekt som är helt eller delvis industrifinansierade.

Beslut om tilldelade medel meddelas senast 30 oktober. Eventuella frågor samt ansökan skickas elektroniskt till kansliet@spadbarnsfonden.se

Mottagare av forskningsmedel delger Spädbarnsfonden projektets hel-eller delresultat inom två år efter att medel tilldelats. Återrapportering sker genom ett cirka 45 minuter föredrag vid föreningens årsmöte eller vid något av föreningens seminarium samt en kort populärvetenskaplig rapport till föreningens medlemsblad.

Kontrakt för mottagare av forskningsmedel uppdateras för närvarande.

Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti!

Ladda hem ansökan här

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett e-mail så svarar vi så fort vi kan! Varma hälsningar Spädbarnsfonden

Not readable? Change text.
0